Instruktørens værktøjskasse

Her på siden kan du finde materialer og information til brug på dine førstehjælpskurser. Værktøjskassen er tænkt som en inspirationsside og ikke en facitliste. Siden er opdelt i to dele, den ene er baggrundsviden til instruktøren, og den anden er viden om processer til brug i undervisningen. Har du noget spændende materiale, links eller andet som du mener er relevant at ligge på siden, kontakt sekretæren.

Billeder og video
Før du benytter billeder og video i undervisningen skal du sikre dig, at materialet ikke er ophavretsligt beskyttet. Billeder og videoer på nedenstående to sider, kan frit benyttes af FSFI's medlemmer.

Billeder kan findes i galleriet her

Videoer kan findes på siden her

Diverse nyttige generelle links til instruktøren

Emneopdelt

Færdselsrelateret Førstehjælp

Psykisk Førstehjælp

Læring og Didaktik

  • Powerpoint skabeloner