Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner 2016

På denne side kan du få et overblik over de senest opdaterede udgaver af uddannelsesplanerne fra Dansk Førstehjælpsråd (DFR).

Uddannelsesstruktur

Uddannelsesplanerne er opdelt i fire overordnede kategorier:

Tanken med uddannelsesstrukturen er, at basisuddannelser indeholder de temaer DFR anbefaler som minimum til alle førstehjælpere. Basisniveau indeholder 2 moduler, hvoraf mindst ét af dem skal gennemføres ifm. en førstehjælpsuddannelse.

Ud over basisniveau kan man supplere sin uddannelse med tilvalgsuddannelser, for at tilpasse uddannelsen til netop sine specifikke behov. Se tilvalgene herunder.

Funktionsuddannelser er en forud defineret sammensætning af hhv. basis- og tilvalgsuddannelser, der er tilpasset specifikke målgrupper i samfundet.
Eksempelvis funktionsuddannelsen i færdselsrelateret førstehjælp til bil/mc/traktor, for kursister, der skal have kørekort, og dermed ender i 'funktionen' som bilist. Se funktionsuddannelserne nederst på siden.

Opdateringsuddannelser er din mulighed for at vedligeholde og opdatere din basisuddannelse. Alle uddannelser er gældende i 2 år fra sidste kursusdag, og skal opdateres inde for de 2 år for fortsat at være gyldige.

Du kan her læse mere om DFR's anbefalinger og betingelser for opdatering af basisuddannelserne.


Uddannelsesplaner

Herunder kan du se flere detaljer om de enkelte uddannelsesplaner for førstehjælp. Linket indeholder den første del af uddannelsesplanen, hvor du også kan se kvalitetsbladet for uddannelsen, der bl.a. beskriver hvilket indhold og udstyr du kan og bør forvente af din førstehjælpsinstruktør. For flere detaljer, priser mv. kontakt en af foreningens instruktører. Dem finder du på kortet på hjemmesidens forside.

BASISUDDANNELSER

TILVALGSUDDANNELSER

OBS! Tilvalgsuddannelser kan afvikles i sammenhæng med andre uddannelser, eller som en selvstændig uddannelse. Afvikles en tilvalgsuddannelse som selvstændig uddannelse tillægges 30min til den tid som er angivet herover. Se mere i den enkelte uddannelsesplan.

FUNKTIONSUDDANNELSER

Funktionsuddannelser målrettet erhvervsuddannelserne (EUD)

Disse tre uddannelser afvikles udelukkende på erhvervsuddannelserne i EUD-regi. 
De er udviklet i et samarbejde mellem Danske Erhvervsskoler, Danske SOSU-skoler, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt Dansk Førstehjælpsråd.

OPDATERINGSUDDANNELSER