Retningslinjer for undervisning og andet fra DFR

Dansk førstehjælpsråds retningslinjer for førstehjælpsinstruktører

Her finder du den nyeste version af Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for for førstehjælpsinstruktører, som alle instruktører skal efterleve. 

Retningslinjer fra marts 2020

Retningslinjerne har under corona-nedlukningen og den gradvise genåbning været suppleret af forskellige særretningslinjer. I det tilfælde særlige retningslinjer implemteres igen, vil det fremgå af FSFI's og DFR's hjemmesider.

Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer
for genoplivning af børn; 0-18 år

DFR udsendte i september 2021 særlige retningslinjer for genoplivning af børn 0 - 18 år. 

I den forbindelse har FSFI udfærdiget denne følgetekst:

"ERC Guidelines 2021 (kap. 10) og DFR om HLR til børn, 0-18 år:

ERC GL 2021 skelner mellem tre typer førstehjælpere i anbefalingen om HLR til børn, 0-18 år: 

  • Utrænede lægfolk - følger vejledningerne fra telefon-guidet HLR fra 1-1-2

  • Førstehjælpere, som er trænet i HLR til voksne - følger HLR-algoritmen til voksne evt. med enkle tilpasninger til børn

  • Førstehjælpere, der er fuldt kompetente til Paediatric Basic Life Support (PBLS) - følger PBLS-algoritmen 

ERC forholder sig til hvem, der skal gøre hvad, i en skarp situation efter at en eventuel HLR-træning er gennemført.
På nationalt plan blander ERC sig ikke i snitfladerne for hvem, der skal lære hvad. 

DFR's 7 organisationer har derfor truffet en enstemmig beslutning om snitfladerne for HLR til børn, 0-18 år,

I DFR-regi:

A) Lægfolk uden særligt ansvar for børn trænes i HLR-algoritmen for voksne, hvor teknikken er tilpasset barnets størrelse.

B) Lægfolk med ansvar for børn (f.eks. pædagoger, lærere, dagplejere, livreddere, mv.) undervises i HLR-algoritmen for voksne med følgende ændringer, der gør den mere egnet til brug på børn:

Giv 5 indblæsninger, inden du begynder kompressioner.

Hvis du er alene uden mobil, skal du udføre HLR i cirka 1 minut, før du tilkalder hjælp.
Komprimer brystet med mindst en tredjedel af dets dybde. 

Brug to-fingre-teknik alternativt to tommelfingre-teknik til et spædbarn; Brug en eller to hænder til et barn over et år for at opnå en passende komprimeringsdybde (mindst 1/3 dybde)

Udenfor DFR-regi:
Sundhedspersonale (f.eks. personale i traumecentre, pædiatriske læger og sygeplejersker, paramedicinere) trænes i PBLS-algoritmen (hvis de ikke er forpligtet til at udføre en anden algoritme, f.eks. PALS-algoritmen). Disse fagfolk arbejder normalt i hold af to eller flere og har tilstrækkelig med viden, færdigheder, kompetence samt løbende uddannelsesprogrammer til at håndtere en PBLS-algoritme. DFR anser således ”The fully Competent Provider” som denne gruppe.

Gråzonen:
Der er andre mulige førstehjælpere som tandlæger, praktiserende læger, hjemmeplejere og skolesygeplejersker, der er sundhedspersonale, der arbejder med børn, men disse arbejder ofte alene. Selvom de muligvis skal genoplive et barn, vil det være en meget usædvanlig begivenhed, og det er mere sandsynligt, at de skal genoplive en forælder eller bedsteforælder. Det vil være tilstrækkeligt at undervise disse grupper i HLR-algoritmen til voksne med de enkle tilpasninger til børn, medmindre de specifikt udtrykker et særligt ønske eller interesse for at lære den fulde PBLS-algoritme.

Se retningslinjerne for genoplivning af børn her.

Har du spørgsmål til retningslinjerne er du naturligvis velkommen til at FSFI. Skriv til sek@fsfi.dk også hvis henvendelsen ønskes videresendt til bestyrelsen eller DFR.

Andre dokumenter fra DFR

Du kan på Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside finde alle rådets retningslinjer og andre relevante dokumenter. 

Spørgsmål til DFR's retningslinjslinjer og dokumenter rettes gennem egen organisation.