Vejledning i erhvervsforsikring af selvstændig førstehjælpsvirksomhed.

Følgende vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem FSFI og Erhvervsassurandør ved Tryg Forsikring Dan Martin Bøje Andersen 

Vejledningen er opbygget som et kort overblik over de forskellige forsikringsmuligheder og risici, man som selvstændig erhvervsdrivende bør overveje, suppleret med særlig information og eksempler fra førstehjælpsinstruktør erhvervet.

Forsikringerne kan deles op i 3 områder:

  1. En selv og ens ansatte
  2. Løsøre
  3. Erhvervsansvar

1. En selv og ens ansatte

Arbejdsskadeforsikring

Virksomhedsform ApS, A/S eller form, hvor man er ”ansat”:
Er din virksomhed et ApS, A/S eller i en anden form, hvor man er ”ansat” så er arbejdsskadeforsikringen lovpligtig. Hvis du har en ansat, også selvom det er en studentermedhjælper, praktikant eller en vikar, så er det også altid lovpligtig at lave en arbejdsskadeforsikring på vedkommende. Hvis man ikke har dækningen, kan man få en større bøde fra arbejdsskadestyrelsen. Der er dækning efter lovens satser, der kan ses på arbejdsskadestyrelsens hjemmeside. Når du tegner en arbejdsskadeforsikring, er det altså den fuldstændig samme forsikringsdækning du får, om du tegner den gennem det ene eller det andet forsikringsselskab.

Forsikringen benyttes ved arbejdsulykker, f.eks. hvis den ansatte falder og slår ryggen slemt. Prisen for en heltidsansat ligger på ca. 3000 kr.

Enkeltmandsvirksomhed:
Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, så er arbejdsskadeforsikringen ikke lovpligtigt, men for nogle kan det være en god idé at få tegnet en arbejdsskadeforsikring. Har du i forvejen, i din pension en forsikring med tab af erhvervsevne mv. er du måske allerede dækket ind. Afklar det altid med dit pensionsselskab om du er tilstrækkelig dækket ind, eller om der er behov for en arbejdsskadeforsikring.

Erhvervssygdomme til selvstændige:
Ovenstående arbejdsskadeforsikring dækker kun ved ulykker. Staten har for selvstændige lavet en ordning der dækker erhvervssygdomme. Altså sygdomme der er opstået i forbindelse med erhverv, men ikke ved en ulykke. Du kan læse mere og tilmelde dig på www.virk.dk. Prisen er ca. 500-2000 kr. årligt.

Rejseforsikring

Din private rejseforsikring dækker ikke ifm. rejser, der er købt via firmaet. Der skal laves selvstændig erhvervsrejseforsikring enten via banken eller sit forsikringsselskab. Især sygeindlæggelse og hjemtransport kan være meget dyre selv at skulle betale.

2. Løsøre

Din private indbo forsikring dækker ikke ting, du har købt via firmaet, hvorfor der kan etableres erhvervsløsøre. Så hvis du ønsker at forsikre din computer, iPad, iPhone, kontormiljø, produktionsudstyr osv., så skal denne laves. 50.000 kr. i dækning ved brand, vand og tyveri koster ca. 2000 kr. Effekterne skal være låst inde, før der er dækning. Der kan tilkøbes udvidelser, hvor man dækker tyveri fra bilen, tab af computeren m.m.

Dine overvejelser: Hvad kunne der ske, hvad er dine ting værd, set i forhold til prisen for forsikringen og din selvrisiko. 

3. Erhvervsansvar

Denne dækning er relevant, hvis man laver skade på kundens ting eller andre personer, når man bevæger sig rundt i virksomhedens interesse. Husk der er personlig hæftelse ved enkeltmandsvirksomhed, hvor konsekvensen kan være stor, hvis man runder et hjørne - og er uopmærksom - og vælter en anden person ned af en trappe til fx et netværksmøde. Prisen er ca. 500-1000 kr. årligt, for at overføre denne risiko til forsikringsselskabet. Dækningen er på typisk 10.000.000 kr., der er den sum, der er standard på markedet i dag.

Særligt om erhvervsansvar for førstehjælpsinstruktører

En almindeling erhvervsansvarsforsikring dækker, som beskrevet ovenfor, skade på kundens ting eller personer, hvor du kan blive draget til ansvar for skaden. Eksempelvis hvis du vælter kundens projektor på gulvet og den går i stykker, eller hvis du har et teorilokale hvor gulvet er glat så dine kursister falder og slår sig. Forsikringen dækker som udgangspunkt ikke ved behandlings og bearbejdning. Da mange førstehjælpsøvelser netop indeholder forflytning og bearbejdning er der derfor et par fokuspunkter du som instruktør bør være opmærksom på.

1.Du bør altid undervise inde for din instruktørkompetence. Dvs. at du ikke bør benytte teknikker eller øvelser som ligger ud over hvad det er beskrevet, at en førstehjælpsinstruktør er uddannet til, med mindre selvfølgelig at du har en relevant efteruddannelse.

2.Du bør altid sørge for omhyggeligt at instruere, og også gerne korrekt vise øvelserne før deltagerne selv skal udfører disse. Ved demonstrationen har du mulighed for at gøre opmærksom på særlige risici eller fokusområder deltagerne bør have ved udførelsen.

3.Du bør altid meget omhyggeligt overvåge og supervisere deltagerne. Vær proaktiv i stedet for reaktiv, og grib ind i øvelserne lige så snart du kan se at øvelsen udføres uhensigtsmæssigt.

Følger du ovenstående punkter er det meget usandsynligt, at du som instruktør vil kunne blive draget til ansvar, hvis en kursist pådrager sig en skade ved at udføre en øvelse forkert.

Produktansvar
Sælger du et produkt eller leverer en ydelse, så kan der laves en produktansvarsdækning, der dækker, hvis dit produkt er skyld i en fysisk skade. Produktansvaret dækker ikke selve den rådgivende del herunder avance tab, driftstab, tidstab eller lign. Det er således kun den direkte skade på en anden part ting eller personer, der er dækket. Pris afhængig af hvilket produkt, der er tale om.

Dine overvejelser: Sælger du nogle produkter eller leverer nogen ydelser, som kan gøre direkte skade på en anden parts ting eller personer?

Professionel rådgivningsansvar
En professionel rådgiveransvar dækker det formuetab en virksomhed kan få i forbindelse med forkert rådgivning – eller mangel på relevant rådgivning. Den er individuel fra virksomhed til virksomhed, hvorfor prisen kan varierer fra min. 5000 kr. og op. Om du har brug for en professionel rådgivningsansvar afhænger meget af, om du rådgiver, og hvad du rådgiver om.

Dine overvejelser: Hvad kan du komme til at gøre? Hvad kan der egentlig ske? Inden for dit område er det entydigt hvad der er forkert rådgivning eller hvad, rådgivningen skal indeholde? Kontakt dit forsikringsselskab for at få afklaret om du har behov for en professionel rådgiveransvar.

Hvad skal du altid overveje!

Risiko
Generelt hvilken risiko løber du i forhold til, hvad du skal betale for det?
Mange nystartet vælger at sige, at det er de ting, der kan have stor konsekvens for dem, at de gerne vil forsikre sig mod. Og så alle småskaderne, dem tager de selv.

Priser
Tjek priser og sammenhold med dækning og serviceniveau. Afhængig af hvad du arbejder med, der kan det være bedre at forsikre sig hos et selskab frem for et andet. Det kan dog være svært at sammenligne priser, da indhold, selvrisiko osv. kan være forskellig – bortset fra arbejdsskadeforsikringen som jo har ens dækning for alle.

Ansvar
Dine salgs- og leveringsbetingelser bør indeholde fraskrivelse af indirekte tab, da produktansvarsforsikringen som regel ikke dækker dette.

Transport
Transportdækning – har du brug for det? Der er begrænset ansvar for transportørens side, ca. 70 kr. pr. kg jf. CRM loven, hvis det går galt. Og kun hvis de kan gøres ansvar. Ellers er der 0 kr. i erstatning. Der kan laves transportdækning.

Bestyrelser
Sidder du i nogen bestyrelser? Eller har du bestyrelse i virksomheden. Husk der er personlig hæftelse, hvis man gøres ansvarlig.

Sygedagpenge
Overvej sygedagpengeordning via kommunen

Netbank
Netbanksdækning – banken dækker ikke indestående eller kassekreditten, hvis en hacker 
stjæler pengene, når der er tale om erhvervskonto.

Lejekontrakter
Tjek jf. lejekontrakten hvad der skal på løsøredækningen. Som regel skal glas på. Og alt til virksomhedens drift skal også på løsøre jf. F&Ps fordelingsvejledning.

Behov
Undgå underforsikring, da det kan have stor økonomisk konsekvens. Heller for meget end 
for lidt i sum, da et par hundrede tusinde ikke koster så meget i dækning.

Driftstab
Har du behov for driftstabsdækning, der sikre dig indtjening, hvis der er en skade, der ligger virksomheden ned i en periode – så skal summen fastsættes korrekt.

Sikringsniveau
Hvilket sikringsniveau skal virksomheden overholde? Se Forsikring og Pension for afklaring og søg rådgivning hos dit forsikringsselskab, da der gøres kraftig underforsikring gældende, 
hvis det ikke er i orden.