Efter- og videreuddannelse

Herunder er en liste over muligheder for efter- og videreuddannelse for førstehjælpsinstruktører i Danmark:


Instruktør i Elementær Brandbekæmpelse

Giver kompetence til at udbyde kurser i elementær brandbekæmpelse, herunder bl.a. brug af håndslukningsmidler som pulver og co2-slukkere.

Kurset tager typisk 1 dag at gennemføre.

Kurser kan findes ved flere beredskaber, herunder bl.a. Nordjyllands Beredskabs Uddannelsescenter samt ved Beredskabsstyrelsen.


Instruktør i håndtering af tilskadekomne (HAT)

Formålet med uddannelsen er at øge deltagernes teoretiske kendskab og praktiske færdigheder i håndtering af tilskadekomne, således at deltageren alene, sammen med kollegaer og/eller i samarbejde ambulancemandskabet/den præhospitale lægestøtte 
er i stand til at yde situationsafhængig førstehjælp til de tilskadekomne i den pågældende ulykkessituation på indsatsstedet.

Uddannelsen indeholder følgende delemner: 

  • Samarbejdet med ambulancetjenesten på skadestedet: Skadestedslære, Forhold af betydning for den tilskadekomnes tilstand og skadesudviklingen hos den tilskadekomne.
  • Generelle principper for undersøgelse, beskyttelse og stabilisering af den tilskadekomne samt flytning og nødflytning.
  • Ilt- og sugeudstyr, Sikkerhedsbestemmelser, Ilttilskud og –dosering, Sug af svælg, Skader på luftveje og vejrtrækning, blodkredsløbet, bevægeapparatet.
  • Forbrændinger/ætsninger/el-skader, Tekniske hjælpemidler og Bårebetjening og bårers anvendelse

Varighed 1 dag.

Uddannelsen udbydes af Beredskabsstyrelsen Link


Nødbehandleruddannelse

Nødbehandlere går også under den engelske betegnelse ”First Responder”, og er altså personer, der som de første på et ulykkessted er i stand til at gøre den præhospitale indsats, der i sidste ende kan vise sig at være livreddende.

De fleste er nok bekendt med betegnelsen samaritter, og nødbehandleren kan siges at være en udvidelse af samaritter begrebet. Nødbehandleren er med andre ord mere end en førstehjælper, og har kompetencer, der strækker sig videre end almindelig førstehjælp.

Udover de basale førstehjælpsfærdigheder kan nødbehandleren for eksempel monitorere patientens puls, blodtryk og iltmætning, samt måle hjerterytme og blodsukker og dermed vurdere patientens tilstand, så den korrekte behandling kan iværksættes.
Nødbehandleren uddannes også i at lægge et såkaldt venflon(PVK), så der kan gives medicin intravenøst, og samtidig kan han give ilt og anvende ventilationsudstyr på patienten.
Endelig kan nødbehandleren fiksere en tilskadekommen patient for at sikre, at tilstanden ikke forværres.

Den nationale nødbehanleruddannelse er en efteruddannelse for brandmænd. Nødbehandleruddannelsen udbydes dog også af enkelte private firmaer.

Bemærk at der kan være forskel på indholdet af uddannelsen afhængig af hvilken udbyder man uddannes ved.

Nødbehandleruddannelsen foregår som udgangspunkt ved regionerne, og er dermed for ansatte ved brandvæsener og lign. Der findes dog enkelte steder hvor kurset udbydes til private.

Læs mere 


PUK kursus (Pædagogisk udviklingskursus)

PUK kurset udbydes af Nordjyllands Beredskabs Uddannelsescenter.

Kurset har fokus på at supplerer deltagerens pædagogiske værktøjskasse med nye og spændende undervisningsmetoder og principper.

Kurset er et internatkursus over 2 dage med forberedelse om aftenen.


Voksenpædagogisk Videreuddannelse

På kurset lærer du at anvende relevante psykologiske, pædagogiske og sociologiske teorier koblet med praksiserfaringer. På denne måde får du styrket dine kompetencer i effektivt at kunne håndtere en række uddannelsesmæssige udfordringer i forhold til praksis på din arbejdsplads. Med uddannelsen får du udvidet dine pædagogiske og undervisningsmæssige kompetencer, så du står godt rustet til at møde fremtiden som både underviser, uddannelseskonsulent og uddannelsesplanlægger.

Kurset henvender sig til undervisere, uddannelsesansvarlige, uddannelsesplanlægger, uddannelseskonsulenter og ledere af uddannelsesafdelinger m.fl., der har behov for og lyst til at udvikle kompetencer og egen praksis.

For at deltage skal du have gennemført Voksenpædagogisk Grunduddannelse eller tilsvarende. 

Uddannelsen er opbygget i 4 moduler af 3-4 dages varighed, plus en certificering af 2 dages varighed.

Den samlede uddannelseslængde, inkl. certificering, er på i alt 15 dage. Kurset gennemføres som internatkursus. Udover undervisningen i dagtimerne vil der foregå en række forberedende aktiviteter om aftenen.

Uddannelsen udbydes af Beredskabsstyrelsen Link


Diplomuddannelse

Diplomuddannelserne udbydes på landets professionshøjskoler. Der findes diplomuddannelser i bl.a pædagogik, sundhed, og ledelse. Uddannelserne gennemføres typisk i moduler. Man kan således gennemføre enkelte særligt relevante moduler, eller en hel diplomuddannelse som svarer til professionsbachelorniveau.

En fuld diplomuddannelse er sammen med relevant erhvervserfaring adgangsgivende til en række kandidat og masteruddannelser ved landets universiteter.