Førstehjælpsbøger

Retningslinjer

Der findes ingen deciderede godkendte bøger til brug i førstehjælpsundervisning. Dansk Førstehjælpsråd godkender ikke førstehjælpsbøger, men har i stedet udarbejdet 'Retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger til brug ved undervisning på rådets førstehjælpsuddannelser'. Retningslinjerne kan læses her

Førstehjælpsbøger som er udarbejdet jf. ovenstående retningslinjer kan påføres teksten 'udarbejdet i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger til brug ved undervisning på rådets førstehjælpsmoduler.' Du bør derfor som instruktør sikre dig, at den anvendte bog indeholder denne tekst.

Det er således op til den enkelte instruktør, at sikre sig at den førstehjælpsbog som anvendes, følger de gældende retningslinjer. Således står der i uddannelsesplanerne: "I uddannelsen anvendes en bog, der er udarbejdet i henhold til Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger."