Førstehjælpsbøger

Bøger til førstehjælpsundervisning

FSFI henviser til den liste, DFR har udarbejdet og publiceret med godkendte førstehjælpsbøger. Listen revideres og opdateres løbende.

Det er således op til den enkelte instruktør at sikre sig at den førstehjælpsbog, som anvendes, fremgår af DFR's liste. 

Rådet har desuden udformet 'Retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger til brug ved undervisning på rådets førstehjælpsuddannelser'.
Retningslinjerne kan læses her