Førstehjælpsbøger

Retningslinjer

Der findes ingen deciderede godkendte bøger til brug i førstehjælpsundervisning. Dansk Førstehjælpsråd godkender ikke førstehjælpsbøger, men har i stedet udarbejdet 'Retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger til brug ved undervisning på rådets førstehjælpsuddannelser'. Retningslinjerne kan læses her

Førstehjælpsbøger som er udarbejdet jf. ovenstående retningslinjer kan påføres teksten 'udarbejdet i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger til brug ved undervisning på rådets førstehjælpsmoduler.' Du bør derfor som instruktør sikre dig, at den anvendte bog indeholder denne tekst.

Det er således op til den enkelte instruktør, at sikre sig at den førstehjælpsbog som anvendes, følger de gældende retningslinjer. Således står der i uddannelsesplanerne: "I uddannelsen anvendes en bog, der er udarbejdet i henhold til Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger."

Førstehjælpsbøger

Herunder er en liste over de nuværende bøger på markedet:
(udgiver du en bog som ikke er på listen kan du kontakte FSFI sekretariat)

Bøger der frit kan anvendes af alle førstehjælpsinstruktører:

 • Håndbog i førstehjælp - udgiver: TurForlaget
 • Håndbog i førstehjælp (Ebog via Apple Ebooks) - udgiver: TurForlaget
 • Lær Førstehjælp til voksne og børn - udgiver: Helpan
 • First Aid Manual (engelsk udgave af ovenstående): Helpan
 • Færdselsrelateret førstehjælp - udgiver: Helpan
 • Lær hjertestart med hjertestarter/AED - udgiver: Helpan
 • Førstehjælp for voksne med ansvar for børn: Helpan
 • Din egen førstehjælpsbog: Helpan
  • (hæfte for de mindste med historier og tegninger, der kan farvelægges)
 • Lær førstehjælp til mennesker - udgiver: FIRSTaid-REDliv
 • Håndbog for førstehjælpere - Udgiver: Gyldendal
 • Førstehjælp til & for børn - Udgiver: Frydenslund

Bøger med begrænset tilgængelighed. Adgang og anvendelse af bøgerne kræver, at man er instruktør for den ansvarlige udgiver.

 • Førstehjælpens ABC - udgiver: Forsvaret
 • Førstehjælp - udgiver: Dansk Røde Kors
 • Førstehjælp - udgiver: Falck
 • Førstehjælp for Alle - udgiver: ASF 
 • Førstehjælp - udgiver: Beredskabsforbundet