DFR Førstehjælpsbeviser 2015

Generelt

Dansk Førstehjælpsråd tog i maj 2015 taget et elektronisk kursusbevissystem i brug.

Kursusbeviset indeholder kursistens navn, CPR-nr., dato for udstedelse, oplysninger om hvilke førstehjælpsuddannelser der er gennemgået, logo for udstedende organisation, instruktørens navn og instruktørnummer samt et unikt bevis-ID der kan benyttes i forbindelse med validering af beviset i tvivlstilfælde.

Beviset vil være udstedt af én af de 13 organisationer, der er medlem af eller har samarbejdsaftale med Dansk Førstehjælpsråd. FSFIs logo vil derfor fremgå af kursusbeviser udstedt af en instruktør med tilknytning til FSFI.

Kursisten vil efter endt kursus når instruktøren udsteder beviset modtages et link, hvorfra kursusbeviset kan hentes som PDF-fil og evt. printes.

Se et eksempel på kursusbeviset her

Find mere information

På de følgende sider kan du finde mere information om de elektroniske førstehjælpsbeviser:

For kursister og myndigheder

For førstehjælpsinstruktører i FSFI (kræver login)