DFR Førstehjælpsbeviser 2011

Denne side indeholder udelukkende information om DFRs førstehjælpsbeviser fra 2011.

OBS! Disse beviser udfases i løbet af 2015, og vil således ikke længere kunne udstedes fra 1.jan 2016. Da beviserne har en gyldighed på 3 år, vil et bevis af denne art derfor senest kunne være gyldigt til og med 31.12.2018 (

BEVISER DER SER SÅLEDES UD, ANVENDES IKKE LÆNGERE

Dfr Fh Bevis


DFR Førstehjælpsbevis bagside:

Dfr Fh Bevis Bagside