DFR Førstehjælpsbeviser

Førstehjælpsbeviser

Dansk Førstehjælpsråd overgik den 2. marts 2020 til et nyt bevissystem.
Beviser udstedt i det gamle system er "fulgt med" over i det nye system.

Adressen er også stadig https://kursusbevis.foerstehjaelpsraad.dk/
Systemet drives og ejes af DFR - Dansk Førstehjælpsråd.

Kursister og kunder:

Kursister kan printe denne pdf-vejledning eller læse mere her!

 • Problemer med beviset er et anliggende mellem instruktør og kursist.

Instruktører der ikke har været logget på det nye system:

Har du endnu ikke været på det nye bevissystem, kan du læse mere her.

LÆR DET NYE SYSTEM AT KENDE

 • Beviser skal i det nye system udstedes i forlængelse af kurset, og du kan ikke udstede eller rette dem mere end 14 dage efter sidste kursusdato. Liste over det vigtigste.

 • Har du alligevel behov for udstedelse eller korrektioner efter 14 dage, skal du have fat i FSFI. 
  Kontakt enten bevissupport@fsfi.dk eller sek@fsfi.dk 

 • Når du opretter en kursist der er ny i bevissystemet sendes to mails til kursisten. En mail med et aktiveringslink (som kursisten SKAL benytte for at blive bruger i bevissystemet) og en mail der fortæller, at beviset er oprettet.
  Du kan læse en mere udførlig beskrivelse af de to mails og hvad du skal være opmærksom på her på denne pdf, som du er velkommen til at printe.

 • Her kan du finde hjælp til selv at løse en række situationer:

Kursisten mangler mailen med aktiveringslinket
Kursistens mail er tastet forkert.
Der er en tastefejl på beviset.
Beviset er udstedt med en forkert kursusbeskrivelse 
Du mangler at tilføje en kursist til kurset.
Du vil gerne tilbageholde et enkelt bevis, når du udsteder.
Du vil gerne finde et "gammelt" kursus for at hjælpe en kursist
Du vil vejlede en kursist, der er oprettet i DFR's gamle system

 

 • Selv om du sandsynligvis vil finde det nye system mere brugervenligt end det gamle, kan du med fordel se disse film fra DFR's youtube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCoFPNSlNBD7ahUXgmSZdogA

 • Du kan også læse mere her på DFR's hjemmeside.

 • I det nye system kan en kursist godt anvende en mailadresse, der allerede er registreret til en anden kursist. Systemet giver dig en lille advarsel, men tillader oprettelse af to forskellige kursister.
  Det kan være en lettelse til to samboende personer, men kursist nummer 2 (og du) skal naturligvis være klar over, at alle mails om beviset og nye kodeord mv jo sendes til mailens ejer.

 • Har du som instruktør spørgsmål til bevissystemet så skriv til sek@fsfi.dk eller ved konkrete problemer til bevissupport@fsfi.dk 
  Hjælp både os og dig selv med at beskrive problemet konkret og med datoer mv. samt gerne et screenshot. 

 • Husk altid at fortælle dine kursister, hvordan de kan kontakte dig.

Log på bevissystemet som instruktør: