FSFI artikler og faglig viden

Sidder du med spørgsmål, du som instruktør ofte har fået på dine kurser, og som du føler, du mangler tilstrækkelig viden for at kunne besvare, så send spørgsmålet til sekretariatet.

Derudover opfordres alle medlemmer til selv at udarbejde relevante artikler, som I mener andre instruktører vil have gavn af at læse. Artiklerne kan være inde for alle områder af førstehjælp og undervisning i førstehjælp, således både fysiologi, førstehjælp, pædagogik mm.

Eksterne rapporter og artikler

  • Sundhedsstyrelsen - Hjertestarteres placering uden for hospitaler i Danmark (2011)
    • Sundhedsstyrelsen har sammen med en arbejdsgruppe udarbejdet anbefalinger for hjertestartere der ikke er opsat på sygehuse. Anbefalingerne omfatter hjertestartere opsat i det offentlige rum, private boliger, firmaer med videre. Rapporten retter sig mod offentlige beslutningstagere, borgere, private initiativtagere, producenter og sælgere af hjertestartere
  • Førstehjælp i Folkeskolen (2014)
    • I 2005 blev det lovpligtigt for de danske folkeskoler at undervise elever i livreddende førstehjælp. Denne rapport præsenterer resultaterne fra en undersøgelse af, hvor udbredt undervisningen i livreddende førstehjælp er, og hvilke forhold der har betydning for implementering heraf.

FSFI Artikler og links med relation til FSFI-arrangementer

Artikler fra FSFI's faglige rådgivere

Her bringes artikler skrevet af FSFIs faglige rådgivere.

Artiklen beskriver, nuancerer og diskuterer situationen fra 2014, hvor en hjemløs mand døde, selv om der blev ringet til alarmcentralen flere gange.

Spørg FSFI's faglige rådgivere

FSFI's faglige rådgivere svarer på spørgsmål fra medlemmerne: