Vilkår for aftale om automatisk kortbetaling i FSFI - 27. august 2017

Du har tilmeldt dig automatisk kortbetaling på www.fsfi.dk

I dette dokument beskrives vilkårene for automatisk kortbetaling i Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører. Ved at acceptere denne aftale giver du FSFI tilladelse til at gennemføre træk af aftalte beløb på det registrerede kortnummer. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til automatisk kortbetaling tilbage og stoppe kommende betalinger. Læs mere nedenfor.

Dit samtykke til automatisk kortbetaling vedrører følgende betalinger

Den automatiske kortbetaling kan laves på to emner. 1. Den årlige betaling af medlemskabet af foreningen (kontingentet) og 2. Den løbende betaling af de førstehjælpsbeviser som du som medlem selv udsteder via dit personlige login til Dansk Førstehjælpsråds bevissystem på adressen: https://kursusbevis.foerstehjaelpsraad.dk/. Du vælger selv hvilke af disse to ydelser du ønsker aktiveret på din aftale.

Pris medlemskab
Du kan altid se den gældende pris for kontingent på denne side: /om-fsfi/medlemskab-og-kontingent.aspx.

Pris førstehjælpsbeviser
Du kan altid se den gældende pris for førstehjælpsbeviser på denne side: /vidensbank/foerstehjaelpsbeviser/kursusbeviser-2015/viden-om-elektroniske-beviser.aspx

Foreningen informerer alle medlemmer via e-mail om evt. prisændringer på såvel medlemskab som for førstehjælpsbeviser.

Kvittering og faktura

Kvittering og faktura for gennemførte træk på kortet afsendes via e-mail til den valgte e-mailadresse i din personlige profil umiddelbart efter trækket er gennemført i FSFI’s systemer. Således vil faktura for fornyelse af medlemskab typisk tilgå adressen i november-december måned imens beviser løbende faktureres, typisk én gang pr. måned. Beløbet der trækkes for kontingent fastsættes på foreningens generalforsamling i årets 1. Halvår. Du kan altid se det gældende kontingent på denne side: /om-fsfi/medlemskab-og-kontingent.aspx

Sådan skifter du betalingskort

Du kan skifte betalingskort på din personlige profil på /din-profil.aspx. Det er dit eget ansvar som medlem at kortoplysninger er opdaterede. Kan et aftalt træk ikke gennemføres kontaktes du af foreningens sekretær med et betalingskrav og en sidste betalingsfrist. Du kan herefter betale udestående beløb via en manuel betaling med kreditkort og hvis det ønskes opdatere din betalingskortsaftale på den personlige profil.

Det er dit eget ansvar som medlem at regninger fra FSFI betales til tiden og du er altid selv personlig ansvarlig for alle udeståender. Manglende betaling vil medføre et rykkergebyr og kan ultimativt resultere i eksklusion fra foreningen.

Procedure for fornyelse og sletning af automatisk kortbetaling

Du kan altid logge på /din-profil.aspx hvor aftalen kan slettes med øjeblikkelig virkning. Aftalen kører fortløbende og ophører kun såfremt du aktivt sletter kortet, melder dig ud af foreningen, eller hvis kortet ikke virker hvorved et betalingskrav fremsendes medlemmet som beskrevet ovenfor.


Ved udmelding slettes en kortaftale som udgangspunkt først 3 mdr. efter udmeldingen af foreningen har fundet sted. Dette skyldes, at du som medlem har haft mulighed for at udstede beviser helt op til udmeldelsesdatoen og derfor givet vis vil være i restance til foreningen. Ønsker du at aftalen i dette tilfælde slettes øjeblikkeligt skal du kontakte foreningens sekretariat på sek@fsfi.dk eller selv aktivt slette aftalen umiddelbart før udmeldelsen finder sted.

Sådan er du beskytte af lovgivningen

For at beskytte forbrugere der tilmelder sig automatisk kortbetaling, eller lignende ordninger, er det bestemt i lovgivningen, at hvis du ikke kan godkende det præcise beløb der bliver trukket, og beløbet er højere end du med rimelighed kunne forvente, så er din bank forpligtet til at tilbageføre betalingen, hvis du gør indsigelse inden for 8 uger (se § 65 og § 66 i Lov om betalingstjenester). Du har altid krav på at få tilbageført en betaling der ikke er aftalt, hvis du gør indsigelse til din bank når du bliver opmærksom på den, og ikke overskrider indsigelsesfristen på 13 måneder (se § 57 og § 63 i Lov om betalingstjenester).