Procedure for kontingentopkrævning

 1. FSFI opkræver kontingent årligt.
 2. Kontingent for det næste år opkræves i november med en betalingsfrist i starten af december.
 3. Før selve opkrævningen udsendes en nyhedsmail til alle medlemmer, hvori medlemmet bedes tjekke og evt. opdatere kontaktoplysninger og betalingsoplysninger. Uanset valget, er alle udgifter et medlem måtte have til foreningen, herunder kontingentet, tilknyttet det personlige medlemskab, hvorfor det også er instruktøren personligt der ultimativt hæfter ved evt. manglende betaling af kontingentet.
 4. Medlemmerne, der i deres brugerprofil hos FSFI har registreret et betalingskort og markeret, at FSFI må trække kontingentbetaling på dette kort, trækkes automatisk og modtager en kvittering i forbindelse med opkrævningen. udsender en personlig email med tilhørende faktura. 
 5. Medlemmer, der har registeret et EAN-nummer som betaler, får blot besked på, at der betales med EAN og kontaktes herefter kun i forbindelse med kontingentopkrævningen, hvis der er problemer med betalingen.
 6. Hvis medlemmet hverken betaler via abonnement eller EAN modtages en mail med en faktura, der bedes betalt via et aktivt link på profilen på hjemmesiden.
  1. Har medlemmet i systemet markeret en alternativ adresse som betaler af kontingent, modtager denne denne mailadresse også mailen med fakturaen.
  2. Mailen indeholder endvidere et aktivt link, der kan benyttes itl betaling med kort. 
  3. Når betalingen er gennemført med kort, er medlemmets status automatisk opdateret på hjemmesiden.
 7. Ved manglende betaling udsendes 1. påmindelse til alle ubetalte medlemmer på sekretariatets initiativ. 
 8. Ved 2. påmindelses udsendelse pålægges fakturaen et gebyr på 250 kroner. Desuden informeres medlemmet om, at medlemsskabet ved fortsat manglende betaling vil blive afsluttet uden yderligere henvendelse fra FSFI. 
  1. Medlemskabet sættes på stand by i FSFI's system og mister midlertidig adgangen til DFR's bevissystem.
 9. Efter udløb af betalingsfristen for 2. påmindelse udmeldes medlemmet endeligt. Dette sker uden yderligere kommunikation med medlemmet. 
 10. Ønskes der herefter alligevel medlemskab vil der skulle oprettes et nyt medlemskab.