Procedure for indmeldelse af nyt medlem

  1. Nyt medlem udfylder blanket online og uploader selv relevante dokumenter.
  2. Ved indtastningen oprettes ansøgeren som midlertidigt medlem med de oplysninger, han/hun selv indtaster.Herunder oplysninger om fakturering skal foregå til 'privat eller 'firma' samt evt. EAN-fakturering og foretrukken forsendelsesadresse. Bemærk, at selvom faktureringen kan tilknyttes en arbejdsgiver eller et firma vil det altid ultimativt være instruktøren der personligt hæfter for køb i FSFI, hvad enten der er tale om kontingent, kurser, beviser eller andet. Viderefaktureringen er således udelukkende en ekstra service der ligger ud over det personlige medlemskab, som FSFI yder deres medlemmer.
  3. Sekretær (el. kasserer) godkender ansøgningen. Ved tvivl kontaktes DFR.
  4. Medlemmet får besked om at betale, når beviset er godkendt.
  5. Medlemmet er selv ansvarlig for at ændre i oplysninger omkring adresse, samt hvorvidt vedkommende ønsker at være ”offentligt synlig” på hjemmesiden.
  6. Når betaling modtages gøres det midlertidige medlem permanent.
  7. Der gives besked til DFR om nye medlemmer ca. en gang, hver måned.