Procedure for håndtering af klage over instruktør med medlemskab af FSFI

Klagevejledning:

FSFI vil med denne vejledning præcisere hvilken procedure, der anvendes, når foreningen modtager en klage over en førstehjælpsinstruktør. Vejledningen tager udgangspunkt i ”Retningslinjer for eksklusion af eller karantæne til førstehjælpsinstruktører i regi af Dansk Førstehjælpsråd”. 

Klagevejledningen er inddelt i 2: 

 1. Klage over  instruktør med medlemsskab af FSFI
 2. Klage over instruktør med medlemskab af anden organisation 

1. Klage over instruktør med medlemskab i FSFI 

Klage over instruktør indgives af indklager til FSFI. Klagen skal være skriftlig og velbegrundet. Hvis kursisten er under 18 år skal klagen indgives af forældremyndigheden. Klager behandles ikke, hvis de er baseret på andenhånds kilder eller indgivet anonymt. 

En klage skal være indgivet senest 6 uger efter hændelsen. Klager af principiel karakter kan dog behandles efter tidsfristens udløb. 

Klager indgives individuelt og skal beskrive indklagerens oplevelse af hændelsen. Klagen kan f.eks. vedrøre: 

 1. Normeret undervisningstid er ikke overholdt 
 2. Indhold af undervisning er utilstrækkeligt i forhold til uddannelsesplan 
 3. Instruktør klager over anden instruktør 
 4. Indklager klager over undervisningsforløbet 

Klagen sendes til FSFI´s sekretariat, der i første omgang behandler klagen administrativt. FSFI´s sekretariat informerer umiddelbart efter modtagelsen af klagen foreningens bestyrelse. Klageforløb og konklusion behandles på førstkommende bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen kan under partshøringen indhente supplerende oplysninger hos de involverede parter. 

Klageforløbet er som beskrevet nedenfor. Tidsintervallet mellem den enkelte partshøring bør ikke overstige 14 dage. 

I alle tilfælde meddeles bestyrelsens beslutning til DFR.  

Flow chart over klage-sagsgang 

Nedenfor ses hvorledes FSFI's arbejdsgang er i en klagesag. 

 1. Klagen indgives til FSFI. Den sendes til sekretariatet på sek@fsfi.dk der videreformidler den til FSFI's bestyrelse.
 2. FSFI's bestyrelse vurderer klagen og forelægger den samt informationer om retningslinjer for sagens videre behandling for instruktøren, der herefter har mulighed for at besvare klagen.
 3. Instruktørens partshøring sendes FSFI's sekretariat
 4. FSFI forelægger instruktørens partshøring for indklager.
 5. Indklagerens partshøring forelægges FSFI.
 6. FSFI forelægger indklagerens partshøring for instruktøren.
 7. Instruktørens partshøring sendes til FSFI.
 8. FSFI's bestyrelse vurderer, om der skal sanktioneres. 
 9. Beslutningen formidles til parthaverne
 10. FSFI indstiller eventuelt instruktøren til eksklusion af eller karantæne hos DFR.

Se desuden Dansk Førstehjælpsråds 'Retningslinjer for eksklusion af eller karantæne til førstehjælpsinstruktører', som FSFI naturligvis følger.