Håndtering af klage over instruktør med medlemskab af anden organisation

2) Klage over instruktør med medlemskab af anden organisation:

Klage over instruktør indgives af indklager til FSFI, der undersøger om instruktøren er medlem af FSFI. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Hvis indklager er under 18 år, skal klagen indgives af forældremyndigheden.

FSFI videresender klagen via DFR til relevant organisation.