Procedure for håndtering af dispensationsansøgninger

 1. Den 10. december, det år beviset udløber, er deadline for behandling af sager. 
 2. Sekretæren modtager en begrundet ansøgning om dispensation fra medlemmet.
  1. Medlemmet har selv ansvar for at indsamle og vedlægge relevant dokumentation.
 3. Sekretæren indsamler evt. manglende oplysninger om historik fra medlemmet, kursusansvarlige og kasserer.
 4. En ansøgning behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.
  1. Eller via mail eller telefon ved hastesager.
 5. Sekretæren giver ansøger besked om afgørelsen og evt. klagemuligheder ved afslag.

Sekretæren samler givne dispensationer og sender en samlet liste til DFR i slutningen af året eller tidligt i det næste år

Kriterier for dispensation

 1. Dispensation gives kun, hvis instruktørbeviset stadig er gyldigt på ansøgningstidspunktet.
  1. Det er ikke muligt at melde sig ind i foreningen udelukkende med det formål at søge om dispensation.
  2. Dispensation gives først når kursusmuligheder ved andre organisationer også er udtømte.
  3. Som udgangspunkt ydes kun dispensation, hvis forfald skyldes udefrakommende begivenheder, som medlemmet ikke kunne forventes at have forudset. Eksempler: Dødsfald i medlemmets familie, dokumenteret sygdom, udstationering, aflysning af tilmeldt kursus hos anden udbyder.
 1. I tilfælde af aflysning af årets sidste kursus fra FSFI's side ydes som udgangspunkt dispensation.
 2. Dispensation gives som udgangspunkt for et halvt år.
 3. Der kan kun udstedes én dispensation, fristen kan ikke forlænges.
 4. Der gives som udgangspunkt ikke dispensation, hvis årsagen til forfald må anses for at være selvforskyldt (ikke reagere på påmindelser før i november måned f.eks.).