Retningslinjer for fakturering af elektroniske beviser

Af linket nedenfor fremgår det, hvorledes FSFI forholder sig til og håndterer faktureringen af de elektroniske førstehjælpsbeviser, medlemmerne udsteder via DFR's elektroniske bevissystem:
FSFI's procedure for fakturering af beviser
(opdateret 1.7.2019)

Se endvidere  vilkår for tilmelding til aftale om automatisk kortbetaling!

DFR's bevissystem: https://kursusbevis.foerstehjaelpsraad.dk/login.aspx 

Eventuelle spørgsmål til ovenstående rettes pr. mail til FSFI's sekretariat på sek@fsfi.dk