Procedure for brug af DFR's bevissystem i regi af FSFI

1. Et førstehjælpsbevis skal altid udstedes af den instruktør, som har forestået undervisningen.
Det er således ikke tilladt at låne sit login ud til andre instruktører eller at udstede beviser for hinanden. Det skal fremgå af beviset hvem, der har forestået undervisningen.

2. Et førstehjælpsbevis skal udstedes (dateres) på den sidste kursusdag.
Det er således ikke tilladt at samle til bunke hen over en periode, for efter eksempelvis en uge eller en måned at udstede alle beviser på én gang. Såfremt kursisten vurderes egnet (bestået) af instruktøren, er førstehjælpsbeviset gyldigt fra den sidste kursusdag. Dette betyder også at gyldighedsperioden på 2 år, også gælder fra sidste kursusdag.

Hvis man som instruktør ikke har mulighed for at lave selve udstedelsen på den sidste kursusdag, kan beviserne i bevissystemet tilbagedateres, hvorfor reglen om gyldighed fra sidste kursusdag skal overholdes. Det samme gælder, hvis man her lavet en tastefejl (eksempelvis forkert CPR) og er nødt til at udstede et nyt bevis. Det nye bevis skal på samme måde tilbagedateres til sidste kursusdag. Opdages fejlen inden for 14 dage efter udstedelsen af det første bevis, kan man som instruktør selv slette det første bevis med de forkerte data.

3. Der bør i udgangspunktet aldrig udstedes flere beviser på et hold, end uddannelsesplanen for kurset tillader.
I skrivende stund tillader uddannelsesplanerne for Dansk Førstehjælpsråd, at der maksimalt er 16 kursister på et hold pr. instruktør. Den eneste situation hvor man ifølge reglerne kan udstede mere end 16 beviser på et hold, er derfor hvis der er mere end én godkendt instruktør med til at forestå undervisningen. Har man et stort hold på eks. 32 kursister, og derfor er to godkendte instruktører om holdet, er der således to måder, beviserne kan udstedes på.

- 3.1: Holdet deles rent administrativt i to dele, hvorfor hver instruktør udsteder 16 beviser hver. Hver instruktør vil således blive tilsendt en faktura for 16 førstehjælpsbeviser.

- 3.2: Den ene instruktør udsteder alle 32 beviser under samme hold i bevissystemet.
Den instruktør, som udsteder alle 32 beviser vil således også blive tilsendt en faktura for alle 32 førstehjælpsbeviser.
Vælger man denne løsning, skriver man i feltet Reference/Kommentar (i bevissystemet) følgende note: “Instruktør2: vedkommendes instruktør-ID samt navn”.
På den måde er der gennemsigtighed i systemet, idet både instruktøren selv, FSFI samt kursisten efterfølgende kan se en forklaring på, hvorfor der er udstedt mere end 16 beviser på et hold, samt hvem den eller de andre instruktører var.

Bemærk at denne løsning kun kan bruges ved to eller flere instruktører, idet instruktør1, som var til stede på kurset jo vil stå som instruktør på selve beviset, og instruktør2, instruktør3 osv. vil stå i kommentarfeltet. Det er altså (jf. procedurens pkt.1) IKKE tilladt at udstede beviser for hinanden, og så blot skrive i kommentarfeltet, hvem der faktisk stod for undervisningen. Gør man det, vil der fremgå en instruktør på selve beviset, som slet ikke har været til stede på kurset.

4. Der kan kun udstedes førstehjælpsbeviser i regi af den eller de organisationer, som instruktøren er medlem af.
Skal man altså udstede et førstehjælpsbevis i regi af FSFI, er det et krav, at man er medlem af FSFI. Det samme gælder alle andre organisationer under Dansk Førstehjælpsråd. Grunden hertil er bl.a., at når man udsteder et førstehjælpsbevis i regi af FSFI, så er det FSFI, som er ansvarlig for bl.a. kvalitetssikring af kurset. Det samme er gældende for alle andre organisationer under DFR.

Dette betyder også, at man kun kan være medlem af FSFI én gang, idet flere medlemskaber ikke vil give flere logins til bevissystemet ved DFR. Bemærk at man kun kan fremgå på DFRs liste over godkendte instruktører én gang (dog med tilknytning til forskellige organisationer).
Gør du som instruktør i FSFI brug af en anden instruktør på et kursus, hvor du ikke selv er til stede, og som ikke er medlem af FSFI, er der derfor to muligheder:

-4.1: Den pågældende instruktør aftaler med sin egen organisation, at han/hun kan udstede beviser til det pågældende kursus. Denne løsning vil betyde følgende:
1. at procedurens pkt1 herover overholdes (det er instruktørens navn som kommer på beviset), 2. at det bliver den pågældende organisations logo som kommer på beviset (og ikke FSFI’s logo), og 3. at det er organisationen, som faktureres for beviserne af DFR.
Kort sagt vil kurset ingen steder fremgå som et kursus afholdt i regi af FSFI eller med tilknytning til en instruktør i FSFI.

-4.2: Den pågældende instruktør melder sig ind i FSFI, og kan på linje med alle andre medlemmer af FSFI udstede beviser i overensstemmelse med herværende procedurer.