Vedtægter og Procedurer

Herunder kan vedtægter og forretningsorden downloades i PDF format. Tryk på linket for at åbne filen. Som en del af bestyrelsens forretningsorden, er der udarbejdet en række procedurer, der fungerer som retningslinje for behandling af sager. Procedurerne fremgår ligeledes herunder.


Samarbejdsaftale

Foreningen er godkendt som samarbejdsparter med Dansk Førstehjælpsråd. Samarbejdsaftalen kan læses her: DFR samarbejdsaftale


Vedtægter

Gældende vedtægter er sidst blevet ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 2. april 2016.
Vedtægter for FSFI.

Forretningsorden

Forretningsordenen er bestyrelsens arbejdsværktøj og kan ændres af bestyrelsen. Forretningsordenen er sidst redigeret d. 10. maj 2022.
Se bestyrelsens forretningsorden


Procedurer

For at skabe synlighed og gennemsigtighed i bestyrelsens arbejdsprocedurer, har bestyrelsen valgt at lægge procedurer for sagsbehandling tilgængeligt her på hjemmesiden.

Procedurerne er ikke en endelig model for sagsbehandling, men et udgangspunkt, og bør derfor læses som vejledende.