Medlemskab og Kontingent

Alle godkendte førstehjælpsinstruktører under Dansk Førstehjælpsråd (DFR) kan søge medlemskab af FSFI. Medlemskabet er altid personligt.
Du kan først undervise i regi af FSFI, når du får besked om, at vi har registreret dig i regi af FSFI i DFR's bevissystem.

Mange af foreningens medlemmer har egen virksomhed på del- eller fuldtid, andre udfører opgaver for kolleger eller på uddannelsessteder. Der er intet krav om CVR-nummer for at blive medlem.

Dette får du i et medlemsskab

 • Medlemsarrangementer med fagligt indhold, fyraftensmøder, temadage, netværk med andre instruktører.
 • Medlemsrabat hos en række forskellige leverandører af  førstehjælps- og træningsudstyr
 • Mulighed for at fremgå af den offentlige instruktørsøgning
  på hjemmesidens forside.
 • Fælles forsikring gennem FSFI. Læs mere om forsikringen her.
 • Support DFRs bevissystem
 • Pensionsrådgivning - alle medlemmer tilbydes mulighed for pensions-rådgivning særligt målrettet selvstændige og freelancere. 
 • Vedligeholdelseskurser - i samarbejde med NOBR tilbyder vi vedligeholdelseskurser til en god pris.
 • Bevissupport og vejledning - FSFI's sekretariat og bestyrelse hjælper med at besvare spørgsmål til bevissystemet, uddannelsesplaner og retningslinjer.
 • Fingeren på pulsen - en bestyrelse, der er engareret og repræsenteret i mange faglige sammenhænge.
 • Medlemsforum med debat, køb og salg af udstyr mm.
 • Vidensbank og fagligt forum, med mulighed for at stille spørgsmål, hvor vi kan hjælpe med at indhente ekstern faglig rådgivning.
 • Mulighed for automatisk betaling - udstedte DFR-beviser betales automatisk via tilmeldt betalingskort og regningen kan stiles til din arbejdsgiver. 

Personligt medlemskab og betaling

Et medlemskab af FSFI er altid personligt og følger instruktøren. Det betyder, at det er den enkelte instruktør, der med sit instruktørID tegner og hæfter for medlemskabet. Dermed er instruktøren personligt ansvarlig for medlemskabets anvendelse.

Det er således ikke muligt at have et overordnet firma-medlemskab, som dækker flere instruktører i den samme virksomhed.

Når en instruktør i FSFI udsteder beviser i DFR's elektroniske bevissystem, er instruktøren ansvarlig for, at disse beviser anvendes korrekt jf. retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd. På samme måde er det i sidste ende instruktørens ansvar og forpligtelse, at beviserne bliver betalt.

Er du ansat i et firma, måske med flere instruktører, betyder dette følgende:

 • Alle instruktører, der udsteder beviser i regi af FSFI, skal være medlem af FSFI.
 • Medlemskabet følger som udgangspunkt instruktøren. Flytter en instruktør arbejdsplads, flytter medlemskabet derfor med uanset om det er er midt  i et kontingent-år. 
 • Som en service kan fakturering stiles til arbejdspladsen, men det er instruktørens ansvar, at regninger hos FSFI betales.
 • Hver enkelt instruktør faktureres samlet for bevisudstedelser. Faktuaren for en given periode (typisk en måned) er samlet. 
  Det er ikke muligt for FSFI, at dele fakturaen for den fakturerede periode op i forskellige portioner.
  Dette betyder i praksis, at den instruktør, der har flere kunder eller arbejdspladser, selv må fakturere videre.

Pris

 • Kontingent for medlemskab af FSFI udgør for nuværende årligt 1500,- kroner plus moms. 
 • Ved indmeldelse betales således 1.500 (plus moms) for kontingent samt et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. (plus moms)
  = i alt 3.125 kroner inklusive moms.
 • Ved opsigelse af medlemskab midt på medlemsåret tilbagebetales kontingent og indmeldelsesgebyr ikke.

Du finder FSFI's liste over gældende priser her:  

Hvad går kontingentet til?

 • Aflønning af foreningssekretær - der p.t. er ansat på 30 timer pr. uge
 • Generalforsamling
 • Bestyrelses- og udvalgsmøder (transport og forplejning mv)
 • Temadage og inspirationsmøder 
 • Hjemmeside, database og udvikling af IT
 • Kontorlokale og -udstyr, telefon etc
 • Tilkøb af ekstern bistand; bogholder, jurist, grafisk arbejde, revision, support til IT etc.
 • Administrationsgebyr til Dansk Førstehjælpsråd
 • Medlemskab af Dansk Råd for Genoplivning
 • Repræsentantdeltagelse på nationale og internationale konferencer - indenfor Europa. Konferencerne omhandler genoplivning og førstehjælp. 
 • Fælles forsikring
 • Forsikring af medarbejder og bestyrelse


Bliv medlem: Følg dette link for at søge om medlemskab! 

Hvornår kan du undervise?

Du skal være opmærksom på, at du først kan undervise og udstede DFR-beviser i regi af FSFI, når du har modtaget en besked om, at FSFI har inviteret dig til samarbejde i DFRs bevissystem.
Dette kan først ske, når vi har registreret din betaling.

Som regel går der kun ganske få dage, men omkring ferierne eller i uger med helt særlig travlhed, kan der være 2-3 ugers ekspeditionstid, fra du udfylder indmeldelsesformularen, til du har adgang til at undervise og udstede beviser.

Kontakt sek@fsfi.dk hvis du har spørgsmål til ventetiden.