Medlemskab og Kontingent

Alle godkendte førstehjælpsinstruktører under Dansk Førstehjælpsråd (DFR) kan blive medlem af FSFI. Selvom mange medlemmer er selvstændige erhvervsdrivende, er der intet krav om CVR nummer.

Et medlemskab af FSFI er personligt. Det betyder at det er den enkelte instruktør, der gennem eget personlige instruktørbevis, personligt tegner og hæfter for medlemskabet, og dermed personligt er ansvarlig for medlemskabets indhold (bl.a. at kontaktoplysninger er opdaterede) og anvendelse.

Det er således ikke muligt at have et overordnet firma-medlemskab som dækker flere instruktører i samme organisation.

Det betyder eksempelvis, at når en instruktør i FSFI køber førstehjælpsbeviser (ved at udstede dem i det elektroniske bevissystem), er denne instruktør personligt ansvarlig for, at disse beviser anvendes korrekt jf. retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd.
På samme måde er det i sidste ende instruktørens ansvar og forpligtelse, at beviserne bliver betalt.

Er du ansat i et firma, måske endda med flere instruktører, betyder dette følgende:
Alle instruktører, der udsteder beviser i regi af FSFI, skal være medlem af FSFI. Medlemskabet følger som udgangspunkt instruktøren. Flytter instruktøren arbejdsplads, flytter medlemskabet derfor med. Den gamle arbejdsplads må dermed finde en anden godkendt instruktør som kan indmeldes i FSFI og dermed varetage opgaver og ansvar vedr. korrekt udstedelse af førstehjælpsbeviser jf. gældende retningslinjer i organisationen. Regningen for beviser udstedt i det gamle firma vil ligeledes følge instruktøren, som derefter selv må sørge for evt. at afregne med forhenværende arbejdsgiver.

Medlemsfordele

Der er en række fordele ved at være medlem af FSFI, herunder adgang til følgende:

 • Medlemsforum med debat, køb og salg af udstyr mm.
 • Webshop hvor der kan købes kurser og merchandise.
 • DFR Login som giver dig adgang til DFRs elektroniske førstehjælpsbeviser
 • Medlemsarrangementer bla. besøg på alarmcentraler, temadage mm.
 • Fagligt forum, med mulighed for at spørge vores faglige rådgivere til råds.
 • Billed- og videogalleri der lovligt kan anvendes i undervisningen
 • Medlemsrabat hos udvalgte leverandører af førstehjælpsudstyr
 • FAQ svar på ofte stillede spørgsmål
 • Instruktørdatabase. mulighed for at fremgå på den offentlige instruktørsøgning på hjemmesidens forside.
 • Fælles forsikring gennem FSFI. Alle medlemmer af FSFI er automatisk dækket af den fælles forsikring. læs mere om forsikringen her.
 • Guides til brugen af DFR's bevissystem samt mulighed for at benytte FSFI's bevissupport.

Medlemsservice

Som medlem af FSFI vil du løbende blive tilbud forskellige medlemsaftener og temadage. Det kan eks. være en temadag om nye undervisningsformer, et besøg på alarmcentralen eller AMK og lign.

Du bliver som medlem derudover automatisk mindet om, når det er tid til at du skal vedligeholde din instruktørkompetencer. FSFI arrangerer årligt en række af de obligatoriske vedligeholdelseskurser for vores instruktører og til en favorabel pris.

Indmeldelse

For at blive medlem af FSFI skal du underskrive en instruktørkontrakt med FSFI og Dansk Førstehjælpsråd. Se kontrakten her

Indmeldelse i FSFI koster et gebyr på 1.000 kr. eks. moms. Dette er et engangsbeløb, der kun betales ved indmeldelse. Beløbets størrelse er uafhængigt af indmeldelsestidspunktet.

Derudover betales kontingent, som for 2017 er kr. 1500,- (plus moms) hvilket blev besluttet på FSFI's generalforsamling 2. april 2016.

Ved indmeldelse efter den 1.7.2017 betales halvt kontingent uanset indmeldesestidspunkt.
Det vil sige 750,- plus moms.

Du finder hele FSFI's liste over gældende priser her: Takstblad 2017

Hvad dækker kontingentet?

 • Aflønning af foreningens sekretær - der er ansat på 25 timer pr. uge
 • Generalforsamling, bestyrelses- og udvalgsmøder
 • Tilskud til medlemsarrangementer
 • PR og hjemmeside
 • Kontorhold, telefoner
 • Administrationsgebyr til Dansk Førstehjælpsråd
 • Repræsentantdeltagelse på nationale og internationale konferencer - indenfor Europa. Konferencerne omhandler genoplivning og førstehjælp. 
 • Fælles forsikring

Medlemskontingent betales hvert år i januar

Omkring 1. februar udmeldes de, der ikke har betalt kontingent og medlemsskab ophører.

Det betyder, at der ikke længere kan logges ind på medlemssiden og der ikke længere kan købes beviser. Ønskes medlemsskabet genoptaget gælder samme procedurer som for nye medlemmer.

Ved ophørt medlemsskab sendes meddelelse til Dansk Førstehjælpsråd, hvorefter instruktøren slettes af instruktørlisten over FSFI medlemmer.

Opsigelse af medlemskab

Ved opsigelse af medlemskab tilbagebetales kontingent og indmeldelsesgebyr ikke.

Bliv medlem

For at blive medlem af foreningen følger du guiden på dette link, hvorefter du vil blive kontaktet af FSFI.

Kode til DFR's bevisssytem

Du skal være opmærksom på, at der i travle perioder kan være op til 3 ugers ekspeditionstid fra FSFI har registreret din betaling, til du kan se din kode til udstedelse af DFR's førstehjælpsbeviser.