Medlemskab og Kontingent

Alle godkendte førstehjælpsinstruktører under Dansk Førstehjælpsråd (DFR) kan søge medlemskab af FSFI. Medlemskabet er altid personligt.

Mange af foreningens medlemmer har egen virksomhed på del- eller fuldtid, andre udfører opgaver for kolleger eller på uddannelsessteder. Der er intet krav om CVR-nummer for at blive medlem.

Dette får du i et medlemsskab

 • Medlemsarrangementer med fagligt indhold, fyraftensmøder, temadage, netværk med andre instruktører.
 • Medlemsrabat hos en række forskellige leverandører af  førstehjælps- og træningsudstyr
 • Instruktørdatabase med mulighed for at fremgå af den offentlige instruktørsøgning på hjemmesidens forside.
 • Fælles forsikring gennem FSFI. Læs mere om forsikringen her.
 • Support DFRs bevissystem
 • Pensionsrådgivning - alle medlemmer tilbydes mulighed pensions-rådgivning særligt målrettet selvstændige og freelancere. 
 • Vedligeholdelseskurser - gennem vores samarbejde med de kompetente folk i NOBR tilbyder vi vedligeholdelseskurser til en god pris.
 • Medlemsforum med debat, køb og salg af udstyr mm.
 • Vidensbank og fagligt forum, med mulighed for at stille spørgsmål, hvor vi kan hjælpe med at indhente ekstern faglig rådgivning.
 • Mulighed for automatisk betaling - udstedte DFR-beviser betales automatisk via tilmeldt betalingskort og regningen kan stiles til din arbejdsgiver. 
 • påmindelsesservice - vores database hjælper dig med påmindelsesmails, når dit bevis skal fornyes.


Personligt medlemskab og betaling

Et medlemskab af FSFI er altid personligt og følger instruktøren. Det betyder, at det er den enkelte instruktør, der med sit instruktørID tegner og hæfter for medlemskabet. Dermed er instruktøren personligt ansvarlig for medlemskabets anvendelse.

Det er således ikke muligt at have et overordnet firma-medlemskab, som dækker flere instruktører i den samme virksomhed.

Når en instruktør i FSFI udsteder beviser i DFR's elektroniske bevissystem, er instruktøren ansvarlig for, at disse beviser anvendes korrekt jf. retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd. På samme måde er det i sidste ende instruktørens ansvar og forpligtelse, at beviserne bliver betalt.

Er du ansat i et firma, måske endda med flere instruktører, betyder dette følgende:

 • Alle instruktører, der udsteder beviser i regi af FSFI, skal være medlem af FSFI.
 • Medlemskabet følger som udgangspunkt instruktøren. Flytter en instruktør arbejdsplads, flytter medlemskabet derfor med uanset om det er er midt  i et kontingent-år. 
 • Som en service kan fakturering stiles til arbejdspladsen, men det er instruktørens ansvar, at regninger hos FSFI betales.
 • Hver enkelt instruktør faktureres samlet for bevisudstedelser. Faktuaren for en given periode (typisk en måned) er samlet. 
  Det er ikke muligt for FSFI, at dele fakturaen for den fakturerede periode op i forskellige portioner.
  Dette betyder i praksis, at den instruktør, der har flere kunder eller arbejdspladser, selv må fakturere videre.

Pris

 • Kontingent for medlemskab af FSFI udgør årligt 1500,- kroner plus moms. Kontingent for et kommende kalenderår opkræves i slutningen af november. Beløbet fastsættes på generalforsamlingen.
 • Ved indmeldelse frem til 30. juni 2021 betales fuld kontingent for 2021.
 • Ved indmeldelse efter den 1.7.2021 betales kr. 750,- (plus moms) i kontingent for resten af 2021.
 • Desuden opkræves uanset tidspunkt et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. plus moms 
 • Ved opsigelse af medlemskab midt på medlemsåret tilbagebetales kontingent og indmeldelsesgebyr ikke.

Du finder FSFI's liste over gældende priser her:  
Takstblad 2021

Hvad dækker kontingentet?

 • Aflønning af foreningssekretær - der er ansat på 30 timer pr. uge
 • Generalforsamling, bestyrelses- og udvalgsmøder
 • Temadage og inspirationsmøder 
 • Hjemmeside, database og udvikling af IT
 • Kontorhold, telefoner
 • IT-udvikling og hjemmeside
 • tilkøb af ekstern bistand; bogholder, jurist, grafisk arbejde, revision, support til IT etc.
 • Administrationsgebyr til Dansk Førstehjælpsråd
 • Repræsentantdeltagelse på nationale og internationale konferencer - indenfor Europa. Konferencerne omhandler genoplivning og førstehjælp. 
 • Fælles forsikring


Bliv medlem: Følg dette link for at søge om medlemskab! 

Hvornår kan du undervise?

Du skal være opmærksom på, at du først kan undervise og udstede DFR-beviser, når du har modtaget en besked om at du er tilmeldt DFRs bevissystem.

Som regel går der kun få dage men i travle perioder eller omkring ferierne kan der være 2-3 ugers ekspeditionstid - fra FSFI har registreret din betaling, til du har adgang.