Medlemskab og Kontingent

Alle godkendte førstehjælpsinstruktører under Dansk Førstehjælpsråd (DFR) kan søge medlemskab af FSFI.
Mange af foreningens medlemmer har egen virksomhed, andre er ansat på uddannelsessteder, og der er intet krav om CVR-nummer for at blive medlem.

Personligt medlemskab

Et medlemskab af FSFI er altid personligt. Det betyder, at det er den enkelte instruktør, der med sit instruktørID tegner og hæfter for medlemskabet. Dermed er instruktøren personligt ansvarlig for medlemskabets anvendelse.

Det er således ikke muligt at have et overordnet firma-medlemskab, som dækker flere instruktører i den samme virksomhed.

Det betyder eksempelvis, at når en instruktør i FSFI udsteder beviser i det elektroniske bevissystem, er denne instruktør personligt ansvarlig for, at disse beviser anvendes korrekt jf. retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd.
På samme måde er det i sidste ende instruktørens ansvar og forpligtelse, at beviserne bliver betalt.

Er du ansat i et firma, måske endda med flere instruktører, betyder dette følgende:

 • Alle instruktører, der udsteder beviser i regi af FSFI, skal være medlem af FSFI.
 • Medlemskabet følger som udgangspunkt instruktøren. Flytter instruktøren arbejdsplads, flytter medlemskabet derfor med. Den gamle arbejdsplads må dermed finde en anden godkendt instruktør som kan indmeldes i FSFI og dermed varetage opgaver og ansvar vedr. korrekt udstedelse af førstehjælpsbeviser jf. gældende retningslinjer i organisationen.
 • Ubetalte regninger for beviser udstedt i det gamle firma vil ligeledes følge instruktøren, som derefter selv må sørge for evt. at afregne med forhenværende arbejdsgiver.

Medlemsfordele

Der er en række fordele ved at være medlem af FSFI, herunder adgang til følgende:

 • Medlemsforum med debat, køb og salg af udstyr mm.
 • Webshop hvor der kan købes kurser og merchandise.
 • Personligt DFR Login som giver dig adgang til DFRs elektroniske førstehjælpsbeviser
 • Medlemsarrangementer bla. besøg på alarmcentraler, temadage mm.
 • Fagligt forum, med mulighed for at spørge vores faglige rådgivere til råds.
 • Billed- og videogalleri der lovligt kan anvendes i undervisningen
 • Medlemsrabat hos 9 forskellige leverandører af førstehjælps- og træningsudstyr
 • FAQ svar på ofte stillede spørgsmål
 • Instruktørdatabase. mulighed for at fremgå på den offentlige instruktørsøgning på hjemmesidens forside.
 • Fælles forsikring gennem FSFI. Alle medlemmer af FSFI er automatisk dækket af den fælles forsikring. læs mere om forsikringen her.
 • Guides til brugen af DFR's bevissystem samt mulighed for at benytte FSFI's bevissupport.

Faglige tilbud og medlemsservice

Som medlem af FSFI vil du løbende blive tilbud forskellige medlemsaftener og temadage. Det kan eks. være en temadag om nye undervisningsformer, et besøg på alarmcentralen eller mulighed for billigere deltagelse på konference etc.

Du bliver som medlem derudover automatisk mindet om, når det er tid til at du skal vedligeholde dine instruktørkompetencer.
FSFI arrangerer årligt en række af de obligatoriske vedligeholdelseskurser for vores instruktører og til en favorabel pris. 

Pris

Indmeldelse i FSFI koster et gebyr på 1.000 kr. eks. moms. Dette er et engangsbeløb, der kun betales ved indmeldelse. Beløbets størrelse er uafhængigt af indmeldelsestidspunktet.

Derudover betales kontingent, som ved indmeldelse efter den 1.7.2018 er halveret til 750,- plus moms - uanset indmeldelsestidspunkt.

Kontingent for 2019 betales i december 2018 og er fortsat 1500 kroner plus moms.

Du finder FSFI's liste over gældende priser her:  Takstblad 2018
Beløbene fastsættes på FSFI's generalforsamling.

Hvad dækker kontingentet?

 • Aflønning af foreningens sekretær - der er ansat på 25 timer pr. uge
 • Generalforsamling, bestyrelses- og udvalgsmøder
 • Tilskud til medlemsarrangementer
 • PR og hjemmeside
 • Kontorhold, telefoner
 • tilkøb af ekstern bistand; bogholder, jusist, IT-udvikling etc.
 • Administrationsgebyr til Dansk Førstehjælpsråd
 • Repræsentantdeltagelse på nationale og internationale konferencer - indenfor Europa. Konferencerne omhandler genoplivning og førstehjælp. 
 • Fælles forsikring
 • Mulighed for tilmelding til automatisk betaling af beviser og kontingent.

Bliv medlem

For at blive medlem af foreningen læser og følger du guiden på dette link,

Kode til DFR's bevisssytem

Du skal være opmærksom på, at der i travle perioder kan være op til 3 ugers ekspeditionstid fra FSFI har registreret din betaling, til du kan se din kode til udstedelse af DFR's førstehjælpsbeviser.

Medlemskontingent betales forud inden årsskiftet

Medlemsåret ophører ved årsskiftet. I forbindelse med årsskiftet udmeldes derfor de instruktører, der ikke har betalt kontingent for det kommende år, og medlemsskabet ophører, hvilket meddeles DFR.

Det betyder, at der kun i begrænset omfang vil kunne logges på medlemssiden, og at der ikke længere kan købes beviser ved DFR.
Ønskes medlemsskabet genoptaget, gælder samme procedurer som for nye medlemmer.

Ved ophørt medlemsskab sendes meddelelse til Dansk Førstehjælpsråd, hvorefter instruktøren slettes af instruktørlisten over FSFI medlemmer.

Opsigelse af medlemskab

Ved opsigelse af medlemskab midt på medlemsåret tilbagebetales kontingent og indmeldelsesgebyr ikke.