Medlemskab og Kontingent

Alle godkendte førstehjælpsinstruktører under Dansk Førstehjælpsråd (DFR) kan søge medlemskab af FSFI. Medlemskabet er altid personligt.

Mange af foreningens medlemmer har egen virksomhed på del- eller fuldtid, andre udfører opgaver for kolleger eller på uddannelsessteder. Der er intet krav om CVR-nummer for at blive medlem.

Medlemsfordele
Der er en række fordele ved at være medlem af FSFI, herunder adgang til følgende:

 • Medlemsarrangementer med fagligt indhold, fyraftensmøder, temadage, netværk med andre instruktører.
 • Medlemsrabat hos en række forskellige leverandører af førstehjælps- og træningsudstyr
 • Instruktørdatabase med mulighed for at fremgå af den offentlige instruktørsøgning på hjemmesidens forside.
 • Fælles forsikring gennem FSFI. Læs mere om forsikringen her.
 • Guides til brugen af DFR's bevissystem samt mulighed for at benytte FSFI's bevissupport.
 • Personligt DFR-Login som giver dig adgang til DFRs elektroniske førstehjælpsbeviser
 • Vedligeholdelseskurser - gennem vores samarbejde med de kompetente folk i NOBR tilbyder vi vedligeholdelseskurser til en god pris.
 • Medlemsforum med debat, køb og salg af udstyr mm.
 • FAQ svar på ofte stillede spørgsmål
 • Vidensbank og fagligt forum, med mulighed for at spørge vores faglige rådgivere til råds.
 • Billed- og videogalleri der lovligt kan anvendes i undervisningen
 • Abonnementsordning - udstedte DFR-beviser betales automatisk via tilmeldt betalingskort
 • påmindelsesservice - vi hjælper dig med at huske, når dit instruktørbevis udløber.


Personligt medlemskab

Et medlemskab af FSFI er altid personligt og følger instruktøren. Det betyder, at det er den enkelte instruktør, der med sit instruktørID tegner og hæfter for medlemskabet. Dermed er instruktøren personligt ansvarlig for medlemskabets anvendelse.

Det er således ikke muligt at have et overordnet firma-medlemskab, som dækker flere instruktører i den samme virksomhed.

Når en instruktør i FSFI udsteder beviser i DFR's elektroniske bevissystem, er instruktøren personligt ansvarlig for, at disse beviser anvendes korrekt jf. retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd. På samme måde er det i sidste ende instruktørens ansvar og forpligtelse, at beviserne bliver betalt.

Er du ansat i et firma, måske endda med flere instruktører, betyder dette følgende:

 • Alle instruktører, der udsteder beviser i regi af FSFI, skal være medlem af FSFI.
 • Medlemskabet følger som udgangspunkt instruktøren. Flytter en instruktør arbejdsplads, flytter medlemskabet derfor med uanset om det er er midt  i et kontingent-år. 
 • Som en service kan fakturering stiles til arbejdspladsen, men det er instruktørens ansvar, at regninger hos FSFI betales.
 • Hver enkelt instruktør faktureres samlet for bevisudstedelser. Faktuaren for en given periode (typisk en måned) er samlet. 
  Det er ikke muligt for FSFI, at dele fakturaen for den fakturerede periode op i forskellige portioner.
  Dette betyder i praksis, at den instruktør, der har flere kunder eller arbejdspladser, selv må fakturere videre.

Pris
Kontingent for medlemskab af FSFI udgør årligt 1500,- kroner plus moms. 
Kontingent opkræves en gang årligt og fastsættes på generalforsamlingen.

Ved indmeldelse efter den 1.7.2019 er kontingentet dog halveret til 750,- (plus moms) som er gældende for resten af 2019.

Derudover koster indmeldelse i FSFI et gebyr på 1.000 kr. plus moms. Dette er et engangsbeløb, der betales ved indmeldelse uanset indmeldelsestidspunktet.

Du finder FSFI's liste over gældende priser her:  
Takstblad 2019

Hvad dækker kontingentet?

 • Aflønning af foreningens sekretær - der er ansat på 27,5 timer pr. uge
 • Generalforsamling, bestyrelses- og udvalgsmøder
 • Tilskud til medlemsarrangementer
 • PR og hjemmeside
 • Kontorhold, telefoner
 • tilkøb af ekstern bistand; bogholder, jusist, IT-udvikling etc.
 • Administrationsgebyr til Dansk Førstehjælpsråd
 • Repræsentantdeltagelse på nationale og internationale konferencer - indenfor Europa. Konferencerne omhandler genoplivning og førstehjælp. 
 • Fælles forsikring
 • Mulighed for tilmelding til automatisk betaling af beviser og kontingent.


Bliv medlem: Følg dette link for at søge om medlemskab! 

Kode til DFR's bevisssytem
Du skal være opmærksom på, at der i travle perioder kan være op til 3 ugers ekspeditionstid fra FSFI har registreret din betaling, til du kan se din kode til udstedelse af DFR's førstehjælpsbeviser.

Medlemskontingent betales forud inden årsskiftet
Medlemsåret ophører ved årsskiftet. I forbindelse med årsskiftet udmeldes derfor de instruktører, der ikke har betalt kontingent for det kommende år, og medlemsskabet ophører, hvilket meddeles DFR.

Det betyder, at der kun i begrænset omfang vil kunne logges på medlemssiden, og at der ikke længere kan købes beviser ved DFR.
Ønskes medlemsskabet genoptaget, gælder samme procedurer som for nye medlemmer.

Ved ophørt medlemsskab sendes meddelelse til Dansk Førstehjælpsråd, hvorefter instruktøren slettes af instruktørlisten over FSFI medlemmer.

Ved opsigelse af medlemskab midt på medlemsåret tilbagebetales kontingent og indmeldelsesgebyr ikke.