Hvem og Hvad er FSFI?

FSFI

Foreningen af Selvstændige FørstehjælpsInstruktører i Danmark

Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører (FSFI) er en national forening for instruktører i førstehjælp, som ønsker at udbyde DFR godkendte førstehjælpskurser i egen virksomhed.

Da FSFI har en samarbejdsaftale med Dansk Førstehjælpsråd (DFR), er alle instruktører der er medlem af FSFI samtidig godkendt som instruktører i førstehjælp ved DFR. Dette betyder også, at hvis instruktøren ikke vedligeholder sine kompetencer, vil medlemskabet af FSFI samt godkendelsen hos DFR ophøre. For at være DFR godkendt instruktør i førstehjælp, skal man dermed være medlem af FSFI, eller en anden organisation med samarbejdsaftale med DFR.

Historie

Efter et par års tumlen med tanker om en forening for selvstændige førstehjælpsinstruktører, tog 8 førstehjælpsinstruktører initiativ til at danne foreningen den 28. januar 2003 på dengang Bramsnæs Brandstation og formede de første vedtægter, herefter var Foreningen for Selvstændige Førstehjælps-Instruktører en realitet.

Godt teamwork og stædig vedholdenhed i foreningens bestyrelse og blandt medlemmerne gjorde, at vi efter nogle år fik samarbejdsaftale med Dansk Førstehjælpsråd.

I dag

I dag er vi en anseelig skare af veluddannede godkendte førstehjælpsinstruktører der ikke alene underviser i førstehjælp, men har førstehjælp som vores interesseområde og derfor ikke kun tager de obligatoriske vedligeholdelseskurser for instruktører, men også deltager på konferencer og førstehjælpsrelaterede arrangementer og kurser. Det betyder at mange af FSFIs medlemmer har stor faglig viden ikke kun indenfor førstehjælp, men også indenfor det præhospitale og sundhedsområdet.

I dag er der på grund af foreningens eksistens, mange kursusudbydere og flere førstehjælpsbøger med tilhørende undervisningsmaterialer at vælge imellem. Samtidig har enkelte af de store organisationer sagt OK til at deres medlemmer også kan være medlem af FSFI - et skridt på vejen mod gensidig respekt og samarbejde.

Visioner

Foreningen vokser år for år og vores mål er ikke alene at udbrede kendskabet til førstehjælp igennem oplysning, foredrag og kurser, men at foreningen også bliver medbestemmende på førstehjælpsområdet, enten i samarbejde med og medlem af Dansk Førstehjælpsråd, eller som selvstændigt talerør til politikere, uddannelsesinstitutioner, befolkningen og erhvervsdrivende igennem medier og ved direkte kontakt. 

Projektsamarbejde

Er du studerende eller arbejder du med det levende medie og skal der laves et spændende projekt - hvorfor så ikke tage FSFI med i projektet og lad os sammen lave en spændende og anderledes indgangsvinkel til det at lære og kunne førstehjælp.