Hvem og Hvad er FSFI?

Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører (FSFI) er en national forening for instruktører i førstehjælp, som ønsker at udbyde førstehjælpskurser godkendt under Dansk Førstehjælpsråds (DFR) retningslinjer. Oftest i regi af egen virksomhed, ansat i en kollegas virksomhed eller som freelance instruktør.

Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser bliver anvendt i mange forskellige sammenhænge. Eksempelvis er det DFR's uddannelser som er godkendte i kørekortbekendtgørelsen ifm. nyerhvervelse af kørekort til knallert og bil. Flere andre organisationer gør ligeledes brug af DFR's uddannelser herunder klatreforbundet, kano- og kajakforbundet mv.

FSFI er samarbejdspartner med Dansk Førstehjælpsråd hvilket betyder, at alle instruktører, der er medlem af FSFI samtidig er godkendt som instruktører i førstehjælp ved DFR. Dette betyder også, at hvis instruktøren ikke vedligeholder sine kompetencer, vil medlemskabet af FSFI samt godkendelsen hos DFR ophøre. For at være DFR godkendt instruktør i førstehjælp skal man, udover at gennemføre den formelle og godkendte uddannelse, have en tilknytning til DFR enten via et medlemskab ved FSFI eller en anden organisation med samarbejdsaftale med DFR. Man kan således som instruktør ikke være medlem direkte i Dansk Førstehjælpsråd, men skal have en tilknytning til en godkendt samarbejdspartner. Se evt. mere her om: Dansk Førstehjælpsråd

Historie

Efter et par års tumlen med tanker om en forening for selvstændige førstehjælpsinstruktører, tog 8 førstehjælpsinstruktører initiativ til at danne foreningen den 28. januar 2003 på dengang Bramsnæs Brandstation og formede de første vedtægter, herefter var Foreningen for Selvstændige Førstehjælps-Instruktører en realitet.

Godt teamwork og stædig vedholdenhed i foreningens bestyrelse og blandt medlemmerne gjorde, at vi efter nogle år kunne etablere en samarbejdsaftale med Dansk Førstehjælpsråd.

I dag

I dag er vi en stor skare af veluddannede godkendte førstehjælpsinstruktører der ikke alene underviser i førstehjælp, men har førstehjælp som vores interesseområde og derfor ikke kun tager de obligatoriske vedligeholdelseskurser for instruktører, men også deltager på konferencer og førstehjælpsrelaterede arrangementer og kurser. Det betyder at mange af FSFIs medlemmer har stor faglig viden ikke kun indenfor førstehjælp, men også indenfor det præhospitale og sundhedsområdet.

I dag er der på grund af foreningens eksistens mange kursusudbydere og flere førstehjælpsbøger med tilhørende undervisningsmaterialer at vælge imellem. Samtidig har enkelte af de store organisationer sagt OK til at deres medlemmer også kan være medlem af FSFI - et skridt på vejen mod gensidig respekt og samarbejde.

FSFI tæller i august 2021 over 800 medlemmer.

Bliv medlem her.

Visioner

Foreningen vokser år for år, og vores mål er ikke alene at udbrede kendskabet til førstehjælp igennem oplysning, foredrag og kurser, men at foreningen også bliver medbestemmende på førstehjælpsområdet, enten i samarbejde med og medlem af Dansk Førstehjælpsråd, eller som selvstændigt talerør til politikere, uddannelsesinstitutioner, befolkningen og erhvervsdrivende igennem medier og ved direkte kontakt. 

Samarbejde og kontakt

Har du ideer til et samarbejde med FSFI eller spørgsmål du ønsker videreformidlet til foreningens bestyrelse  er du velkommen til at tage kontakt til foreningens lille sekretariat med en mail til sek@fsfi.dk.

FSFI er medlem af Dansk Råd for Genoplivning

og Brancheforeningen for Hjertestartere