FSFI Forsikring

Baggrund
De nyere uddannelsesplaner (siden 2012) fra Dansk Førstehjælpsråd lægger i langt højere grad end tidligere op til, at deltagerne skal udføre praktiske øvelser, hvorfor risikoen for eventuelle skader på kursisterne naturligt også vil være større. Det er dog imidlertid meget svært, dyrt, og stort set umuligt, som enkeltmand at blive forsikret imod det, der i forsikringstermer kaldes skader sket under ’behandling og bearbejdning’.

FSFI har derfor på opfordring fra flere medlemmer undersøgt markedet for erhvervsforsikringer i relation til erhvervet som førstehjælpsinstruktør, hvilket har resulteret i denne fælles forsikring for medlemmer i FSFI.

På Generalforsamlingen 2014 blev det vedtaget, at FSFI gennem en forsikringsmægler skulle tegne en fælles erhvervsansvarsforsikring gældende pr.1 Jan 2015 og med udvidet dækning for de områder der vil være relevante for førstehjælpsinstruktører. Forsikringen dækker alle foreningens medlemmer.

Indhold af forsikringen:

Erhvervs- og produktansvar
Denne dækning omfatter ansvar for fysisk skade på personer og ting i forbindelse med driften af din virksomhed. Eksempelvis hvis man ved et uheld vælter en person eller en ting ned fra en stige, et bord eller lignende.

Behandling og bearbejdning
En almindelig ansvarsforsikring dækker ikke skader på ting og personer, du som instruktør har i din varetægt eller under behandling og bearbejdning (eks. ved øvelse af en nødflytning). Med behandlings- og bearbejdningsdækningen i FSFIs fælles forsikring er du dækket for sådanne skader.

Fareafværgelse
Forsikringen dækker de udgifter, som forsikringstageren finder nødvendige at afholde med henblik på at afværge en umiddelbar fare, der kan resultere i en skade.

Pludselig forurening
Denne dækning er standard i alle erhvervs- og produktansvarsforsikringer i dag. Tidligere var forurening omfattet af den almindelige grunddækning, men forsikringsselskaberne valgte for nogle år siden at dække evt. forureningsrisiko under denne specielle udvidelse (som altså er standard).


Kurser i elementær brandbekæmpelse.
Dog er det med den klausul, at underviseren skal kunne bevise, at vedkommende er godkendt instruktør i elementær brandbekæmpelse, for at der kan være mulighed for at forsikringen dækker evt. skader på kursister.

 

OBS!
Væsentligst ved forsikringen er punktet omkring ’behandling og bearbejdning’. Gennem denne forsikring vil instruktøren være dækket, hvis der forvoldes skade på en kursist under demonstration af en øvelse (eks. en nødflytning). Derudover dækker forsikringen, hvis en kursist laver skade på sig selv, eller hvis kursisten laver skade på en anden kursist.

Bemærk at forsikringen ikke dækker, hvis instruktører forvolder skade på hinanden.
Det skal ligeledes bemærkes at forsikringen ikke indeholder arbejdsskadeforsikring, løsøreforsikring og lign.

Andre forsikringer
Har man som selvstændig erhvervsdrivende andre erhvervsforsikringer, eksempelvis arbejdsskadeforsikring, løsøreforsikring og lign. kan man roligt fortsætte med disse. Dog kan man som medlem af FSFI opsige sin almindelige Erhvervs- og Produktansvarsforsikring, idet denne del er dækket igennem FSFI forsikringen qua medlemskabet af FSFI. Der sker dog intet hvis man ikke gør dette, og derfor har to forsikringer som dækker samme område, FSFI forsikringen er gældende alligevel.

Detaljer
FSFIs fælles forsikring blev tegnet i 2014 med dækning fra 1.jan 2015.

Forsikringen dækker i 2021 op til 850 medlemmer. Forsikringens omfang ift. medlemstal justeres når nødvendigt, dog minimum én gang årligt. Forsikringen dækker alle aktive betalende medlemmer i FSFIs medlemskartotek, hvorfor det er vigtigt at FSFIs oplysninger på medlemmerne er opdaterede og korrekte. Det er i denne forbindelse medlemmets eget ansvar at FSFI har de korrekte oplysninger.

Skadevejledning og forsikringspolice

Læs her hvad du gør, hvis du har brug for at lave en skadesanmeldelse til FSFI's fælles medlemsforsikring. Desuden kan du her se hele policen. 

Forsikringsguide
Det anbefales desuden at læse FSFI guide i erhvervsforsikringer