Spørg de faglige rådgivere i FSFI

FSFI laver hvert år aftale med specialister, der ønsker at stille deres særlige ekspertise til rådighed for foreningens medlemmer. De faglige rådgivere bidrager eksempelvis med artikler eller oplæg. Bestyrelsen inddrager også rådgiverne i besvarelsen af spørgsmål, der kræver en specialviden på et bestemt område.

Aktuelt er der fire faglige rådgivere tilknyttet FSFI:

Dennis Erntgaard - Medlem og FSFIs præhospitale rådgiver
Kristian Groth - Medlem og FSFIs lægefaglige rådgiver
Komplext advokater P/S -  FSFIs juridiske rådgiver 

Nedenfor findes en mere uddybende præsentation af hver enkelt af de tre interne rådgivere.

Spørg FSFIs rådgivere!

Sidder du med et spørgsmål indenfor et af rådgivernes fagområder, opfordres du hermed til at sende det til sekretæren på sek@fsfi.dk Spørgsmålene vil blive videreformidlet til den relevante rådgiver. Svarene vil efter en redaktionel gennemgang blive bragt på foreningens medlemssider til gavn for alle FSFIs medlemmer. 

Dennis Erntgaard

- præhospital rådgiver for FSFI 

Dennis Erntgaard har siden år 2000 været ansat som paramediciner ved Københavns Brandvæsen. I perioden fra 2006 til 2013 har han kørt med akutlægebil.

Han er fungerende ambulanceinstruktør ved Uddannelsescentret hos Københavns Brandvæsen, han underviser på ambulancebehandleruddannelsen ved Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) og endvidere er han national bedømmer ved behandler- og paramedicinereksamen.

Dennis er PHTLS instruktør (Pre Hospital Trauma Life Support), ERC-instruktør og med til at uddanne Tryg Fondens Kystlivreddere i førstehjælp.

Herudover er Dennis Erntgaard indehaver af sit eget firma, der udbyder førstehjælpsundervisning.

Dennis Erntgaard svarer på spørgsmål vedrørende præhospitale anliggender. 

Kristian Groth 

- FSFIs lægefaglige rådgiver

Kristian Groth er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2006. Hans lægefaglige erfaring er bred og stammer fra både Kolding, Randers og især Skejby sygehus. Blandt andet har han været på ortopædisk afdeling, organkirurgisk afdeling, medicinsk afdeling og fire år indenfor kardiologi. Efterfølgende har Kristian Groth arbejdet i forskellige funktioner omkring telemedicin som både projektleder og rådgiver.

Aktuelt er Kristian phd-studerende indenfor emnet "Genetiske årsager til udvidelse af hovedpulsåren i brystkassen".

Ved siden af det lægefaglige virke er Kristian Groth uddannet førstehjælpsinstruktør. Han er leder af Samarittertjenesten ved Århus Brandvæsen og udfører herudover en række lægelige opgaver for Århus Brandvæsen.

Kristian Groth svarer på lægefaglige spørgsmål.

Du kan se de fleste af de spørgsmål, der er stillet, og svar, der er givet nederst på denne side.

Komplext

KOMPLEXT er et dynamisk og dedikeret advokatfirma, der lægger vægt på gamle dyder som integritet, etik, moral og – naturligvis – høj faglig dygtighed. Men vi er meget mere end det. Komplext er også et firma, der baserer sig på værdier som ærlig rådgivning, nærhed, dialog og relationer.

Navnet KOMPLEXT er sammensat af ”KOM” for ”kommunikation” og ”LEX”, som er den latinske betegnelse for loven og det juridiske område. Tilsat et ”P” i midten og et ”T” til slut, får man samtidig sat ord på noget, der i vid udstrækning karakteriserer det fagområde, Komplext bevæger sig inden for.

 

Husk at alle spørgsmål adresseres til sek@fsfi.dk