Bestyrelsen

Medlemmer til bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, for 2 år ad gangen. Næstformanden og kassereren vælges i ulige år, for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges hvert år.


FSFI Bestyrelse 2019-2020

 Karstenstie

Formand
Karsten Stie
Førstehjælpsinstruktør
Indehaver af ABC-CARE
8920 Randers NV

 Jakob 125

Næstformand
Jakob Kruse Enemærke
Førstehjælpsinstruktør
Indehaver af Vestegnens Førstehjælp
2600 Glostrup

Find på Linkedin

Karl 125

Kasserer
Karl Zilmer
Søfartsskole- og førstehjælpsinstruktør
Indehaver af Zilmer Coach & Konsulent
5700 Svendborg

Find på Linkedin

 Torben R

Bestyrelsesmedlem
Torben Dyhr Rehder
Førstehjælpsinstruktør
Kursuschef cardiocare.dk
8260 Viby J

 

 Bjarne

Bestyrelsesmedlem
Bjarne T. Mortensen
Selvstændig Førstehjælpsinstruktør
Indehaver af BT-Førstehjælp.dk
4690 Haslev 

Janne1 125X125

1. suppleant
Janne Mosbak

  Peter Chalk

2. suppleant
Peter Chalk