Bestyrelsen

Medlemmer til bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, for 2 år ad gangen. Næstformanden og kassereren vælges i ulige år, for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges hvert år.


FSFI Bestyrelse 2018-2019

 Karstenstie

Formand
Karsten Stie
Førstehjælpsinstruktør
Indehaver af ABC-CARE
8920 Randers NV

 Jakob 125

Næstformand
Jakob Kruse Enemærke
Førstehjælpsinstruktør
Indehaver af Vestegnens Førstehjælp
2600 Glostrup

Find på Linkedin

Karl 125

Kasserer
Karl Zilmer
Søfartsskole- og førstehjælpsinstruktør
Indehaver af Zilmer Coach & Konsulent
5700 Svendborg

Find på Linkedin

 Andre Nielsen 125

Bestyrelsesmedlem

André Bjørn Nielsen
Selvstændig og freelance instruktør
Indehaver af Aktiv Førstehjælp
9000 Aalborg

Find på Linkedin

 Bjarne

Bestyrelsesmedlem
Bjarne T. Mortensen

Selvstændig Førstehjælpsinstruktør
Indehaver af BT-Førstehjælp.dk

4690 Haslev 

Janne1 125X125

1. suppleant
Janne Mosbak

  Peter Chalk

2. suppleant
Peter Chalk