Bestyrelsen

Medlemmer til bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, for 2 år ad gangen. Næstformanden og kassereren vælges i ulige år, for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges hvert år.


FSFI Bestyrelse 2017-2018

Andre Nielsen 125

Formand
André Bjørn Nielsen
Selvstændig og freelance instruktør
Indehaver af Aktiv Førstehjælp
9000 Aalborg

Find på Linkedin

 Jakob 125

Næstformand
Jakob Kruse Enemærke
Førstehjælpsinstruktør
Indehaver af Vestegnens Førstehjælp
2600 Glostrup

Find på Linkedin

Karl 125

Kasserer
Karl Zilmer
Søfartsskole- og førstehjælpsinstruktør
Indehaver af Zilmer Coach & Konsulent
5700 Svendborg

Find på Linkedin

 Karstenstie

Bestyrelsesmedlem
Karsten Stie
Førstehjælpsinstruktør
Indehaver af ABC-CARE
8920 Randers NV

 Bjarne

Bestyrelsesmedlem
Bjarne T. Mortensen

Selvstændig Førstehjælpsinstruktør
Indehaver af BT-Førstehjælp.dk

4690 Haslev 

 Soeren

1. suppleant
Søren Rømer
Førstehjælpsinstruktør og ambulancebehandler
Indehaver af Køreskolernes Førstehjælp 
2000 Frederiksberg

  Avatar

2. suppleant

Vakant