Bestyrelsen

Medlemmer til bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, for 2 år ad gangen. Næstformanden og kassereren vælges i ulige år, for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges hvert år.


FSFI Bestyrelse 2021-2022

 Karstenstie

Formand
Karsten Stie
Førstehjælpsinstruktør
Indehaver af ABC-CARE
8920 Randers NV

 Jakob 125

Næstformand
Jakob Kruse Enemærke
Førstehjælpsinstruktør
Indehaver af Vestegnens Førstehjælp
2600 Glostrup

Find på Linkedin

Billede kommer

Kasserer
Carsten Enevold

Info følger.

 

 Torben R

Bestyrelsesmedlem
Torben Dyhr Rehder
Førstehjælpsinstruktør
Indehaver af Safetypartner
mail: torben@safetypartner.dk
8260 Viby J

 

 Bjarne

Bestyrelsesmedlem
Bjarne T. Mortensen
Selvstændig Førstehjælpsinstruktør
Indehaver af BT-Førstehjælp.dk
4690 Haslev 

 Jh Portraet

1. suppleant
Jesper Hermund
Førstehjælpsinstruktør
Indehaver af FørsteHjælp I Praksis
mail: jh@fhip.dk
2100 Kbh Ø

Jens Formindsket

 

2. suppleant
Jens Vang
Førstehjælpsinstruktør
Freelance og
tilknyttet Horsens Brand og Redning
JensVang1953@outlook.dk