Bestyrelsen

Medlemmer til bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, for 2 år ad gangen. Næstformanden og kassereren vælges i ulige år, for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges hvert år. 


FSFI Bestyrelse 2022-2023

 Bjarne

Formand
Bjarne T. Mortensen

Selvstændig Førstehjælpsinstruktør
Indehaver af BT-Førstehjælp.dk
4690 Haslev 

 Jakob 125

Næstformand
Jakob Kruse Enemærke

Førstehjælpsinstruktør
Indehaver af Vestegnens Førstehjælp
2600 Glostrup

Find på Linkedin

Ce

Kasserer
Carsten Enevold

Selvstændig førstehjælps- og brandinstruktør
Indehaver af Enevold – førstehjælp & kajak
2450 København SV

 

 Jens Formindsket

Bestyrelsesmedlem
Jens Vang Møller

Førstehjælpsinstruktør
Freelance og
tilknyttet Horsens Brand og Redning
JensVang1953@outlook.dk

 

 Ricki

 

Bestyrelsesmedlem
Ricki Toft Kristiansen

Førstehjælpsinstruktør, Paramediciner & udviklingskonsulent dapuc
Indehaver af EVRT ApS
8700 Horsens 

Find på Linkedin

 

 Avatar

1. suppleant
Thomas Borg Jakobsen
Førstehjælpsinstruktør, fagunderviser på Uddannelsescenter Holstebro
Indehaver af Borgs Førstehjælp
7500 HolstebroTilpasset Aaron

 

2. suppleant
Aaron Prakash
Førstehjælpsinstruktør, Brandinstruktør og sikkerhedsrådgiver.
Indehaver af SAFE Denmark
DK- 2680 Solrød Strand
Email: info@safedenmark.dk