Rådgivning og rabat for FSFI's medlemmer

Advokataftale for FSFI's medlemmer og foreningen FSFI

Foreningen FSFI har en fast aftale med advokatfirmaet HaugaardBraad. Aftalen indebærer, at bestyrelsen kan få vejledning i juridiske spørgsmål.

Den indebærer også, at FSFI's medlemmer kan få rabat på HaugaardBraads ydelser, og at medlemmerne korvarigt kan konsultere HaugaardBraad telefonisk uden beregning. 

Du er velkommen til at kontakte FSFI's sekretariatet på sek@fsfi.dk , hvis du har spørgsmål til nedenstående aftale, hvis du gerne vil vide mere om kontakten til https://haugaardbraad.dk/ eller evt har brug for at dokumentere dit medlemskab af FSFI.

I det tilfælde, der opstår en tvist mellem FSFI og et medlem, vil HaugaardBraad varetage foreningens interesser.

Priser
Ydelser omfattet af nærværende aftale udføres for FSFI og medlemmerne efter følgende timesatser (de anførte priser er ekskl. moms)

  • Partner og specialistadvokat  DKK 2.500,00
  • 4.-6. årsadvokat  DKK 2.200,00
  • 1.-3. årsadvokat  DKK2.000,00
  • Advokatfuldmægtig DKK 1.800,00

Det er aftalt, at der på de anførte timesatser ydes en rabat på 20 % til FSFI og til medlemmerne.

Rabatten er for medlemmernes vedkommende betinget af, at de gør Advokatvirksomheden bekendt med og på forlangende dokumenterer, at de er en del af FSFI.

Telefonisk rådgivning
Det er mellem parterne aftalt, at FSFI og medlemmerne kan opnå kortvarig telefonisk rådgivning hos Advokatvirksomheden uden beregning.

Ved kortvarig telefonisk rådgivning forstås telefonsamtaler på under 10 minutter.

Uagtet kan Advokatvirksomheden kræve betaling, såfremt ét eller flere af medlemmerne i uforudset høj grad benytter muligheden for kortvarig telefonisk rådgivning.

Betaling i dette tilfælde forudsætter dog, at Advokatvirksomheden skal gøre det enkelte medlem opmærksom herpå.

Fakturering, timeregistrering og oplysningsforpligtelse
Advokatvirksomheden fakturerer som udgangspunkt FSFI og medlemmerne for det udførte arbejde efter medgået tid.

Fakturering sker til udgangen af hvert kvartal eller ved en sags afslutning og angiver i alle tilfælde tidsforbrug og timesats med mindre en fast pris er aftalt.

Advokatvirksomheden registrerer tidsforbrug på de af denne aftale omfattede sager, og oplyser på forespørgsel, hvor meget tid der er anvendt i de enkelte sager.

Advokatvirksomheden kan i særlige tilfælde fakturere FSFI eller Medlemmerne ud fra princippet om rådgivningens værdi for klienten frem for den medgåede tid på sagen. Advokatvirksomheden oplyser inden sagens påbegyndelse, hvis der ikke faktureres efter medgået tid.