SPØRGSMÅL OG SVAR VEDR. VALIDERING AF BEVISER

Vi har tidligere videreformidlet en besked fra DFR vedrørende valideringsfunktionen i Rådets elektroniske bevissystem.
Med udgangspunkt i efterlevelse af persondataloven er DFR blevet anbefalet, at funktionen ”VALIDER” ikke længere kan benyttes til at identificere og validere en kursists førstehjælpsbeviser ud fra CPR-nummeret.

Nyheden har affødt en del spørgsmål og henvendelser, som FSFI nedenfor kommenterer:

I forbindelse med kontakten til Borgerservice 
Ved udstedelse af kørekort kan beviset enten medbringes i papirudgave, eller det kan valideres ved hjælp af det bevis-ID, der er trykt nederst på hvert enkelt bevis. Det er således stadig muligt at bruge funktionen VALIDER. Men kun hvis brugeren har det unikke bevis-ID.

Det må her være den enkelte Borgerservice, der beskriver hvordan dokumentationen for gennemført færdselsrelateret førstehjælp skal overbringes.

CPR skal stadig udfyldes.
At man ikke kan validere ved hjælp af CPR-nummeret er ikke ensbetydende med, at feltet til CPR-nummer ikke skal udfyldes efter formlen ddmmåå-xxxx, når kursisten indtastes i systemet i forbindelse med bevisoprettelse. Og skal beviset bruges i formel henseende; kørekort, uddannelse etc SKAL hele CPR-nummeret fremgå.

Kursisterne skal være opmærksomme på om deres mail er korrekt.
At CPR-nummeret ikke kan bruges i forbindelse med VALIDER-funktionen betyder til gengæld, at kursisterne skal være endnu mere opmærksomme på, om de modtager mailen fra bevis-systemet med linket til beviset. Er der problemer med kursistens mail, må underviseren aftale med kursisterne, om beviset udleveres lige efter kurset i printet version, eller om det må eftersendes som vedhæftet pdf i en personlig mail fra instruktør til kursist.
Det understreges atter, at hver kursist, der indtastes i bevissystemet, skal have sin egen personlige mailadresse, som ikke benyttes af andre brugere i systemet. Eventuel brug af ”midlertidige” mailadresser er kun til nødstilfælde.

Kursisten kan stadig skaffe sig adgang til sine data og udstedte beviser i bevissystemet.
Har kursisten til instruktøren opgivet sin fungerende personlige mailadresse og enten overset eller ikke modtaget mailen fra bevissystemet, kan kursisten bede systemet om en ny kode. Kursisten trykker på ”GLEMT ADGANGSKODE” og indtaster sin mailadresse og modtager herefter en mail med adgangskode til systemet. (Husk altid at tjekke spam!)
Herefter kan kursisten logge på systemet med mail som brugernavn samt den tilsendte kode.

Instruktøren kan til enhver tid finde hver enkelt udstedt bevis med påskrevet bevisID.  Instruktøren logger på sin egen adgang til systemet og åbner de pdf’er med beviser, der ønskes. Dette er en lidt besværlig proces, og man endvidere skal være meget opmærksom på om, der copy-pastes korrekt, når dette gøres fra en pdf-fil.
Desuden skal man ved udprintning af beviset være opmærksom på, at PDF-filen skal downloades inden den printes, da der kan være problemer med at printe direkte fra nogle browsere. (F.eks. at hele beviset ikke printes; deriblandt bevis-ID nederst på dokumentet.)

Vi kan tilføje, at processen med at udforme en ny og mere brugervenlig version af bevissystemet er i gang i Rådet, og at FSFI naturligvis har haft mulighed for at deltage med videreformidling af erfaring og ønsker fra både medlemmer og sekretariat.