Reportage fra vedligeholdelseskurset d. 25. oktober

Rollen som moderne underviser, brug af feedback samt uddannelsesplanernes indhold var blandt dagens emner, da FSFI i samarbejde med Beredscenter Aalborg afholdte vedligeholdelsesuddannelse for førtsehjælpsinstruktører. 

Kurset blev afholdt den 25. oktober på brandstationen i Fredericia, hvor 15 dygtige instruktører var mødt op til en dag i førstehjælpens navn. Det var årets sidste kursus i FSFIs regi.

Dagen stod på mange spændende øvelser og debatter om undervisning i førstehjælp, og de to instruktører, Lars og Jesper fra Beredskabscenter Aalborg, fik udfordret deltagerne på viden og kompetencer som førstehjælpsinstruktører. 

Fra tavleundervisning til proces

Der blev lagt vægt på, at førstehjælpsundervisning anno 2014 ikke handler om en slavisk gennemgang af teori. Det vil sige, at såvel den gammeldags tavleundervisning med kridt som den moderne tavleundervisning med powerpoint eller lign. ikke er det, man anbefaler i dag.

Moderne førstehjælpsundervisning følger 80/20-princippet, hvilket betyder at 80% af undervisning skal foregå via praktiske øvelser, imens kun 20% skal omhandle decideret teoretiske gennemgange. Det kræver bl.a. at man gentænker sin rolle som førstehjælpsinstruktør. Fra at være underviser bliver man måske mere en form for facilitator.

Undervisningen er i dag procesundervisning, og det handler derfor om at kunne facilitere denne proces, så kursisterne bliver så gode som muligt til at yde førstehjælp.

Som førstehjælpsinstruktør kan det derfor være klogt, en gang i mellem at stoppe op og stille dig selv følgende spørgsmål:

  • I hvor høj grad bruger du powerpoint i din undervisning?
  • I hvor høj grad bruger du gruppearbejde i din undervisning?
  • I hvor høj grad oplever du en holdningsændring på dine kurser?
  • Hvor bevidst er du i valget af dine undervisningsmetoder?
  • Hvor bevidst du bevidst om undervisningsmetoders effekt i din undervisning?
  • I hvor høj grad bliver du evalueret (eller evaluerer du selv) på effekten af din undervisning?

 

IMG 2460

Uddannelsesplaner og krav til varighed

På kursusdagen blev der også talt om uddannelsesplaner. Et eksempel på en af de nye uddannelsesplaner for færdselsrelateret førstehjælp blev gennemgået, og det blev ligeledes til en kort snak om udsigterne til nye uddannelsesplaner fra Dansk Førstehjælpsråd, samt den nye struktur som disse vil følge.

I relation til uddannelsesplanerne skal det bemærkes, at alle nyere uddannelsesplaner har et decideret kvalitetsblad i starten af planen. Her er de krav som instruktøren som minimum skal leve op til; herunder bl.a. hvor mange dukker der skal være på et kursus, hvor mange kursister der er tilladt pr. instruktør, samt hvor længe et kursus skal være. Bemærk bl.a. at alle uddannelser er opgivet i klokketimer, og ikke 45min. lektioner, samt at der ikke er lavet plads til større pauser. Skal man eksempelvis afholde uddannelsen i Færdselsrelateret Førstehjælp, skal den vare 8 hele timer. Holder man eksempelvis en frokost ligger dette udover, hvorfor uddannelsen hurtigt kommer op på 9 timer.

Feedback og anerkendelse

En stor del af at undervise og facilitere en god øvelse for kursisterne, er også evnen til at give en god feedback. Men hvad er god feedback?

God feedback er feedback som følger en anerkende fremgangsmåde. Dette kan opsummere i følgende:

Anerkendende Feedback:

  • Der evalueres på adfærd og ikke på personen
  • Feedback skal være ærlig og berettiget
  • Feedback skal være respektfuldt
  • Vær rettidig. Lav feedback i “nuet” når det sker, eks. ikke sige ”det du gjorde i sidste øvelse, for 20min siden var godt/skidt”

Vær opmærksom på, at positiv feedback og anerkendende feedback ikke nødvendigvis er det samme. Anerkendende feedback KAN være positiv, men SKAL ikke nødvendigvis være det.

Man må anerkende kursisten, hvor de “er”, hvilket også kan betyde at anerkende, at kursisten agerer “forkert”/uhensigtsmæssigt i forhold til guidelines inden for førstehjælp. En feedbacksituation kan med fordel åbnes med en positiv tilkendegivelse, men det skal ikke blive en “rosenrød” situation, hvor ALT skal vinkles positivt. Anerkendelse er dermed eksempelvis også, at anerkende at kursisten måske ikke har forstået opgaven, hvilket jo så pludselig bliver feedback til dig selv som instruktør i forhold til din forklaring og igangsættelse af opgaven/øvelsen.

Find mere viden på hjemmesiden

Ønsker du mere viden om moderne førstehjælpsundervisning, kan du som medlem af FSFI finde flere informationer på vores side for læreprocesser. Her kan du også finde Beredskabscenter Aalborgs læreproceskatalog til download.

Alt i alt var det et rigtig godt og rigtig spændende kursus. Det var godt at få nye input, men også rigtig godt at møde ligesindede kollegaer fra foreningen.

 

Tak til alle, der deltog, for en god dag.

André Bjørn Nielsen – Formand FSFI

 

 

Kursisterne udtaler: 

“En god dag, hvor vi fik mulighed for at få snakket og udvekslet erfaringer på tværs af landet og erfaringer. Vi fik gode redskaber til undervisning med involvering af kursister. Det glæder mig, at vi skal lægge så stor vægt på kursisternes ’få nu selv fingrene i 1. Hjælpen’ ”

Hanne Lyder

 

”En kursusdag med fokus på de nyeste formidlingstendenser, som har givet mig nogle nye værktøjer, til at løfte min undervisning op på et niveau som kan skærpe kursisternes lydhørhed yderligere, og jeg har prøvet det af – Det virker”

John Adolf

 

"En Inspirerende, aktiv og spændende dag, hvor tiden fløj af sted. Velforberedte og kompetente undervisere. Dejligt at snakke og vende tingene med kollegaer. Alt i alt et fedt kursus" 

- Lone Fuglsang