Udløber dit bevis i 2022?

Vedligehold af instruktørkompetencer

Interessen for årets vedligeholdelseskurser for førstehjælpsinstruktører er støt stigende.

Hvis dit bevis udløber med udgangen af 2022, er det derfor en god idé at få tjekket din kalender og de muligheder, der er i FSFI's webshop. 

FSFI har i samarbejde med Nordjyllands Beredskabs Uddannelsescenter, der står for undervisningen, ni kursusmuligheder placeret forskellige steder i landet. Kurserne* forløber over en hel dag og er placeret fra maj og frem til og december.

Er du i tvivl om noget vedrørende udløb af dine kompetencer, køb af kursus eller reglerne for at søge en evt. dispensation i forbindelse med alvorlig sygdom og lign. , kontakt da sekretariatet. I god tid inden dit bevis udløber!

Uanset hvor du vedligeholder dine kompetencer, skal FSFI have en kopi af dit bevis med cpr-nummer, som uploades på din profil her på www.fsfi.dk 
Se evt. også hvad DFR skriver herom.

* Gennemførsel af kurset kræver, at du som deltager kan udføre HLR uden hjertestarter samt forberedelse af en lektionsplan; beskrivelse af rammerne herfor tilsendes ca en måned før kurset.

* Kursuskøbet i FSFI's webshop er kun for medlemmer og kan ikke overdrages til andre.