Velkommen til en ny bestyrelse

BESTYRELSEN FOR MEDLEMSÅRET 2021- 2022

På lørdagens generalforsamling var der naturligvis også valg til FSFI's bestyrelse, der nu har fået to nye ansigter.

Til kasserer-posten valgtes in absentia Carsten Enevold, der forinden havde sendt en motivation for sin opstilling, da han skulle til dåbsfest for sit barnebarn, hvilket forsamlingen naturligvis havde stor forståelse for. 

Jens Vang Møller valgtes som anden suppleant.
Begge valgtes uden modkandidater.

Næstformand Jakob Kruse Enemærke var på valg og modtog genvalg uden modkandidater. Du vil i de kommende dage finde mere info om bestyrelsen og generalforsamlingsdagen her på hjemmesiden og i et kommende nyhedsbrev, efterhånden som vi får publiceret teksterne.
Bestyrelsens første planlagte møde finder sted den 9. november, men der vil utvivlsomt finde en del kommunikation sted inden.

Velkommen og tillykke til den nye bestyrelse, der sidder for en relativ kort periode, da der grundet udsættelsen af dette års GF, nu kun er et halvt år til den næste, der efter planen finder sted på det "sædvanlige" tidspunkt i det tidlige forår. 
Næste år mødes vi til generalforsamling i Herning den 2. april.

Bestyrelsen

Bestyrelsen for FSFI i medlemsåret 2021 - 2022:
(venstre mod højre)
Karsten Stie - formand
Jakob Kruse Enemærke - næstformand
Bjarne T. Mortensen - bestyrelsesmedlem
Torben Rehder - bestyrelsesmedlem
Jens Vang Møller - 2. suppleant
Jesper Hermund - 1. suppleant
På billedet mangler Carsten Enevold, den nyvalgte kasserer.