Om fakturering af førstehjælpsbeviser

FAKTURERING AF FØRSTEHJÆLPSBEVISER

I forbindelse med at vi netop har faktureret for førstehjælpsbeviser, der er udstedt i august måned, kommer her svar på nogle jævnligt stillede spørgsmål vedr. fakturering for udstedelse af beviser i DFR's bevissystem. 

På baggrund af de fakturagrundlag DFR stiller til rådighed for FSFI, fakturerer vi løbende foreningens medlemmer for de udstedte førstehjælpsbeviser. Typisk omkring den 15. og for den foregående måned (lejlighedsvis for to måneder).


BETALINGSKORT

 • FSFI foretrækker, at du betaler dine regninger til os med kreditkort via vores hjemmeside. Herved bogføres betalingen nemlig med det samme i vores system.
 • Ønsker du automatisk betaling af dine regninger hos FSFI, skal du gøre to ting: 
  • 1. Registrere et betalingskort på din profil hos FSFI.
  • 2. Markere at FSFI må trække betaling for hhv beviser (og evt. kontingent) på det tilmeldte kort.
  • (og være opmærksom på, at "gamle" regninger ikke kan trækkes via det tilmeldte kort.)
 • Vi kan ikke trække penge på kortet, hvis det kun er registreret men ikke tilmeldt, eller hvis det er udløbet eller hvis der ikke er penge på det. Så vil du modtage en regning i stedet for en kvittering.
 • Du kan også vælge at betale fra gang til gang med et betalingskort; dette bogføres også med det samme.


BETALINGSSTATUS

 • Du kan i feltet "BETALINGSSTATUS" se om du har nogle ubetalte regninger fra FSFI. 
 • MEN betaler du en regning med bankoverførsel, bogføres den dog ikke automatisk i vores system og der kan gå nogen tid, inden det fremgår af din profil hos FSFI, at du har betalt. 
 • Betaler du via din arbejdsgivers EAN-nummer, kan du ikke se betalingsstatus, men hører naturligvis fra os, hvis vi ikke modtager betalingen.
 • Som en relativ ny service kan hver enkelt instruktør nu selv tilgå sine gamle fakturaer fra FSFI gennem arkivet i profilen. Tryk på det lille øje i feltet "betalingsstatus"; så tilgår du arkivet over dine gamle fakturaer.

UDFÆRDIGELSE AF FAKTURAER

 • Fakturaerne laves stort set automatisk. De laves på baggrund af dine udstedelser i DFRs bevissystem i den pågældende periode. Har du eksempelvis udstedt et enkelt bevis (f.eks. en rettelse) til et tidligere afholdt kursus, er det kun dette enkelte bevis, der vil fremgå af fakturaen.
 • Faktuaren udfærdiges til dig eller den alternative betaler, du har oplyst til FSFI på din brugerprofil hos os. Den udfærdiges til den adresse, der er oplyst i FSFI's system netop den dag, hvor vi fakturerer. 
 • De oplysninger, som du i DFR's bevissystem indtaster om kunden, vil fremgå som fakturalinjer på din faktura fra os. På den måde kan du holde styr på, hvem du eventuelt skal fakturere videre til.
 • FSFI sender til gengæld ikke fakturaer til de adresser, du indtaster i DFR's system - det er dine indtastninger i FSFI-profilen, der bestemmer, hvem regningen stiles til. 
 • Det er desværre ikke muligt at dele fakturaen i flere mindre fakturaer.
 • Har du flere arbejdsgivere og/eller kunder er løsningen, at du selv modtager og betaler regningen og herefter fakturerer videre eller på anden vis selv sikrer, at du modtager betaling for beviserne.
 • Fakturaens afsender er FSFI mailrobot web@fsfi.dk

NÅR DER IKKE ER MODTAGET BETALING

 • FSFI sender to påmindelser, hvis ikke vi har registreret betalingen.
 • I forbindelse med anden påmindelse lukkes adgangen til udstedelse af beviser .
 • Anden påmindelse er pålagt et gebyr og kan derfor kun betales ved bankoverførsel. (Ellers foretrækker vi som nævnt betaling med kreditkort via hjemmesiden.)
 • Påmindelserne sendes både til dig personligt og til din eventuelle alternative betaleradresse. 
  Medlemskabet er uanset dine ansættelsesforhold altid personligt, det samme gælder ansvaret for betaling af beviser.
 • Når du betalt anden påmindelse, letter det processen, hvis du informerer os om, at du har betalt den. Der kan dog gå nogen tid, inden DFR får åbnet din adgang igen.
 • vi gør, hvad vi kan for at holde øje med, at alle mails og fakturaer når frem. Men spambokse og -filtre sorterer ind imellem også kendte mail-adresser fra. 
 • Det er altid en god ide at holde jævnligt øje med din profil hos FSFI for at se om der er en ubetalt regning.

MERE INFORMATION OM FAKTURERING AF FØRSTEHJÆLPSBEVISER

DATOER FOR FAKTURERING:

 • vi fakturerer for beviser på eller umiddelbart efter den 15. for den foregående måned. Ind imellem slår vi pga ferie to måneder sammen.
 • Den 16. september fakturerede vi for bevisudstedelser foretaget i august.
 • Den 15. august fakturerede vi samlet for udstedelser foretaget i juni og juli måned. 
 • NÆSTE FAKTURERING er planlagt til fredag den 15. november, hvor vi fakturerer samlet for bevisudstedelser foretaget i både september og oktober måned.