Lempelser for grundskoler og erhvervsuddannelser pr. 15. marts 2021

Undervisning på grundskoler og erhvervsuddannelser tilladt fra 15. marts 2021

Da der på mandag den 15. marts åbnes delvist for grundskoler og erhvervsuddannelser, har Dansk Førstehjælpsråd i dag lagt følgende på rådets hjemmeside:

"Fra den 15. marts vil det igen være tilladt, at afvikle førstehjælpskurser på erhvervsuddannelser og i grundskoler. Der kan dog være forskel fra kommune til kommune hvorfor instruktøren opfordres til, at orientere sig hvilke krav der gælder i deres område. Dette kan ske gennem de lokale medier eller på https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/omraader/uddannelse-skole-og-dagtilbud

Dansk Førstehjælpsråds generelle krav skal dog overholdes. Det betyder, at det er et krav at kursisten skal kunne forevise dokumentation for negativ test eller gennemført vaccinationsforløb for kursister, enten ved forevisning af SMS fra privat leverandør (ved antigentest) eller ved brug af app-løsning eller udskrift for PCR-test.

Dokumentation for negativ test må maksimalt være 72 timer gammelt ved kursets start.

Der skal benyttes mundbind under hele undervisningen (dog ikke når kursisten indøver kunstrigt åndedræt/indblæsninger)

Dansk Førstehjælpsråds øvrige retningslinjer skal i øvrigt overholdes.
Rådets sekretariat har den 12. marts opdateret rådets retningslinjer

Du kan her læse de opdaterede retningslinjer.

(* Bemærk at retningslinjerne kun gælder for de områder og erhverv hvor der er åbent op)

Spørgsmål vedrørende dette skal rettes til egen organisation.

Dansk Førstehjælpsråd, 12. marts 2021"

LINKS OG SVAR:

Hvis du du har spørgsmål, er du meget velkommen til at benytte corona@fsfi.dk 

Læs vores tidligere nyhed om "samfundskritiske funktioner".

På Bornholm har der siden 1. marts været åbnet for at afholde åbne kurser, når retningslinjerne følges.