50 kurser i Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport

TrygFonden har gennem en meget flot donation sikret en stor mængde gratis førstehjælpskurser til danske kajak- og roklubber.

Donationen muliggør oprettelsen af i alt 50 stk kurser "Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport" a 16 deltagere.
Fordeling og tilmelding organiseres af Dansk Foreningen for Rosport og Dansk Kano og Kajakforbund.

Dertil kommer muligheden for at 25 klubber gratis kan erhverve sig en hjertestarter.

Du kan læse mere på hhv DFR's hjemmeside og på Dansk Forening for Rosports hjemmeside.