Sådan gør du, når I er to instruktører.

Vi oplever, at nogle instruktører er i tvivl om, hvordan bevisudstedelsen håndteres, især hvis der er flere end 16 kursister og dermed flere instruktører tilknyttet samme kursus.

Sådan gør du:

 • Der skal udstedes et bevis til hver kursist efter gennemført DFR-førstehjælpskursus.
 • Beviset udstedes i forlængelse af kursets afslutning.
 • Den instruktør, der underviser på kurset, skal udstede beviset.
 • Der må være 16 kursister pr. instruktør. (*1
 • Instruktørerne skal fremgå af beviset.

Du kan i bevissystemet søge og tilføje instruktører, der er medlemmer af FSFI, nederst på kursus-fanen opsætning, hvor dit eget navn står. (*2

Kun instruktører, der er medlem af FSFI, kan søges frem, når du er logget på som FSFI-instruktør. 

 • HVIS med-instruktøren IKKE er medlem af FSFI men tilknyttet en anden organisation, hvor vedkommende har mulighed for at udstede beviser på det påpgældende kursus, deles udstedelsen af beviserne i to hold med en instruktør til hvert hold.

Det vil sige, at du udsteder maksimalt 16 af beviserne, og din medinstruktør maksimalt udsteder 16 beviser.

 • Det betyder, at du inden kurset skal sikre dig, at den instruktør, du skal undervise sammen med, har mulighed for at udstede beviser gennem bevissystemet. 
  Her skal du være opmærksom på, at det ikke er i alle organisationer, instruktørerne har mulighed for at udstede beviser i forbindelse med opgaver udenfor organisationens eget arbejdsregi.  

 • Hvis instruktøren ikke har mulighed for at udstede beviser gennem bevissystemet til den aktuelle undervisningssituation, kan og må instruktøren ikke undervise på kurset.

 • Det er ikke tilstrækkeligt at skrive en note i kursusoprettelsen om hvem en medinstruktør er.

I tvivl?
Hvis du i forbindelse med en kommende undervisningsopgave er i tvivl om forhold vedrørende brug af en medinstruktør eller oprettelsen af et kursus, bedes du henvende dig til sekretariatet. Det samme gælder naturligvis, hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål.

At din medinstruktør er uddannet instruktør, eller at I har mødtes på et vedligeholdelseskursus for to år siden, er således ikke tilstrækkeligt.
Vedkommende skal på undervisningstidspunktet være tilknyttet en organisation i regi af Dansk Førstehjælpsråd og samtidig have mulighed for at udstede beviser i forbindelse med den pågældende arbejdsopgave. 

Du kan læse mere her:


Noter:
*1: På nær nogle få dispenserede uddannelsesplaner, der specifikt nævner Førstehjælp på Erhvervsuddannelserne. Det er således ikke stedet men udelukkende uddannelsesplanen, der dikterer det tilladte antal kursister.

*2: Du kan søge ved at indtaste noget af navnet. Vær opmærksom på, at en instruktør ikke dukker op, hvis vedkommende er midlertidigt blokeret fra at udstede beviser på grund vedvarende manglende betaling eller andre forhold.