Det er nu du skal tilmelde dig!

Husk at det er nu, du kan melde dig til årets generalforsamling på Kobæk Strand Konferencecenter den 1. april. Skriv til sek@fsfi.dk

I sidste uge udsendtes den formelle indkaldelse til generalforsamlingen i FSFI.

Den udsendtes via samme kanaler, som FSFI's nyhedsbrev.
Kan du ikke finde mailen med indkaldelsen, kan du finde den her. (Link)

Valg til bestyrelsen:
Der havde også indsneget sig en lille fejl i teksten et sted, hvor det fejlagtigt fremgik, at formanden er på valg. Dette er naturligvis ikke korrekt, da André Nielsen genvalgtes som formand sidste år og dermed ikke er på valg i år.

I år er næstformand Jakob Kruse Enemærke på valg. Han modtager genvalg.

Også foreningens kasserer gennem mange år, Janne Mosbak, er på valg. Hun modgtager ikke genvalg. FSFI's bestyrelse indstiller betyrelsesmedlem, Karl Zilmer til posten som kasserer.

De to suppleantposter skal også have beklædes.
Den ene post bestrides i dag af Karsten Stie, der genopstiller og gerne tager en 2-årig bestyrelsespost.
Den anden suppleant-post er p.t. vakant.

Hvis du er interesseret i at stille op og gerne vil vide lidt mere om bestyrelsens arbejde, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet, hvorfra du vil blive sat i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.

Udstillere
Ønsker din virksomhed at udstille udstyr på generalforsamlingsdagen, kontakt da også sekretariatet.