Meld dig meget gerne til nu!

Den første af de otte inspirerende temadage om didaktik og sparring i forbindelse med førstehjælpsundervisningen afholdes allerede om godt tre uger. 

Underviseren, kursustedet og FSFI vil naturligvis gerne have en fornemmelse af, hvor mange vi bliver på den første temadag.

Deltagelse er gratis, forplejningen er rigtig god, og dagen giver naturligvis også en mulighed for at møde andre FSFI-instruktører samt repræsentanter for foreningens bestyrelse. 

Vil du være med i Vejle lørdag den 24. august mellem klokken 10 og 15, så meld dig til med det samme ved at sende en mail til sek@fsfi.dk
Sekretariatet er nemlig åbnet igen efter sommerpausen.

Bestyrelsen glæder sig til at sætte dette initiativ i værk og håber på en stor og engageret medlemsdeltagelse.

UCL’s undervisere skriver følgende intro til temadagene:
Vil du have nye ideer til din undervisningstilrettelæggelse, og vil du udveksle erfaringer med andre førstehjælpslærere? 

Temadagen tager udgangspunkt i grundlæggende viden om læring og voksendidaktik. 
Vi kommer rundt om emner som undervisningstilrettelæggelse for forskellige målgrupper og motivation. 
Vi ser på, hvordan man på forskellige måder, kan formidle teori – så jeres kursister kan huske og bruge det lærte i praksis.
Temadagen afveksler mellem korte oplæg, øvelser, refleksioner og erfaringsudveksling mellem deltagerne

Se de andre datoer:
Du finder her (følg linket) flere oplysninger om alle de planlagte datoer og steder.