Har du spørgsmål til formanden eller bestyrelsen?

FSFI's formand, Karsten Stie, vil mandag den 9. november være at træffe på medlemstelefonen.

Når du ringer til FSFI's sekretariat mandag den 9. november, vil du kunne bede om at få foreningens formand i røret.

Karsten Stie sidder (i passende afstand) på kontoret sammen forenings-sekretæren, Christina Larsen, fra klokken ca 10 og frem til 13.30 den 9. november. 

Vi vil i nogle måneder afprøve denne mulighed for direkte medlemskontakt til bestyrelsen.
I det omfang, det kan lade sig gøre, vil en dag pr måned med "formanden på kontoret" blive løbende annonceret i FSFI's kalender og nyheder.

Karsten Med Telefonen