Tilbage til almindelige retningslinjer plus høj fokus på hygiejne og god dømmekraft

SLUT MED CORONA-RETNINGSLINJER 1. SEPTEMBER

I den forbindelse skriver Dansk Førstehjælpsråd følgende på rådets hjemmeside:

"Den 1. september er det slut med særlige retningslinjer for førstehjælpskurser. Herefter er det Dansk Førstehjælpsråds almindelige retningslinjer for kurser og kursusafvikling der er gældende.

Det betyder, at instruktørerne herefter skal bruge deres sunde fornuft og dømmekraft. Der skal altså ikke længere vises corona-pas, eller tages særlige hensyn til for eksempel afstandskrav.

Dansk Førstehjælpsråd vil dog godt opfordre til, at man forsat holder et højt hygiejneniveau og for eksempel stiller hånddesinfektion til rådighed for kursisterne og sikrer for hyppig udluftning af lokalerne - og i øvrigt følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

For sogne eller kommuner der nedlukkes gælder, at instruktørerne selv skal holde sig orienteret om, hvilke retningslinjer der gælder for målgruppen af kursister. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler dog, at hvis kurser i sogne eller kommuner der er nedlukkede kan udskydes, så bør de udskydes.

Spørgsmål vedrørende dette skal rettes til egen organisation.

Dansk Førstehjælpsråd, 31. august 2021"

Hvis du som medlem af FSFI har spørgsmål til til retningslinjerne og undervisning i relation til covid-19-smitte, kan du skrive til corona@fsfi.dk eller til sekretariatets sædvanlige adresse.

Se også den nyhed, vi i sidste uge delte i forbindelse med nedlukning af sogne. (Bemærk, at kortet der vises i nyheden er fra den 25.8. på coronasmitte.dk . Det opdateres løbende)

Se DFR's almindelige retningslinjer for instruktører.