Sekretariatet er lukket i Kr. Himmelfartsferien

Kristi Himmelfartsdag og dagen efter er sekretariatet lukket.

Det betyder, at henvendelser til FSFI ikke besvares fra og med torsdag den 13. til og med søndag den 16. maj.

Mandag den 17. maj er der udvidet telefontid mellem 9.30 og 14.30. 

Du er altid velkommen til at skrive til sek@fsfi.dk

Har du særlige covid-19-spørgsmål, er du velkommen til at skrive til corona@fsfi.dk