Samfundskritiske funktioner, akkreditering og undervisning i førstehjælp

Hvad er samfundskritiske funktioner?

FSFI har på det seneste modtaget en række henvendelser fra instruktører, som var i tvivl om, hvorvidt de kunne afvikle et bestemt kursus eller sige ja til en særlig arbejdsopgave med henvisning til, at de betjente en samfundskritisk funktion eller med reference til at en bestemt aktør ellers ville miste akkreditering.

Derfor har FSFI været i kontakt med Børne- og undervisningsministeriet og derefter bragt svaret videre til Dansk Førstehjælpsråd.

Især denne passage er værd at fremhæve:

"Følgende elever/kursister er undtaget:
Elever/kursister i sundhedsfaglige erhvervsuddannelser og kurser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner.
Elever og kursister er dog alene undtaget fra restriktionerne, hvis en arbejdsgiver aktuelt og konkret vurderer, at det er nødvendigt for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af COVID-19.
Det betyder i praksis, at skolen som led i den løbende dialog med arbejdsgiverne skal afklare, om der er et behov for, at undtage elever."

DFR bringer i dag denne skrivelse som en nyhed: 
"Hvad er samfundskritiske funktioner"   Her kan du læse hele svaret fra ministeriet samt nogle kommentarer fra rådet.

Spørgsmål om akkreditering

Nogle instruktører har også været i tvivl om, hvorvidt forskellige aktører på sundhedsområdet (terapeuter, speciallæger, kiropraktorer, tandlæger, psykologer etc) kunne være undtaget fra restriktionerne vedr. førstehjælpsundervisning grundet forestående akkreditering.

Selv om de pågældende grundet hensýnet til folkesundheden godt må holde åbent, må de ikke modtage førstehjælpsundervisning så længe de nuværende restriktioner er gældende. Der vil ifølge de oplysninger FSFI har fået, være en mulighed for at forlænge fristen for at opfylde kravet om førstehjælp i forbindelse med akkrediteringen.


Hold dig opdateret - links og kontakt

Hvis du som instruktør har spørgsmål til førstehjælpsundervisning i relation til gældende restriktioner, kan du skrive til corona@fsfi.dk
(og ikke til DFR).

Vi hører også meget gerne fra dig, hvis du erfarer noget, der er i modstrid med ovenstående.

Link til UVM - spørgsmål og svar

Link til Dansk Førstehjælpsråd

Sundhedsstyrelsen