Ingen ændringer i retningslinjer

Meddelelse fra Dansk Førstehjælpsråd

DFR har i dag meddelt følgende vedr. retningslinjer for undervisningen i førstehjælp:

"Dansk Førstehjælpsråd vurderer, at der ikke for nuværende er grund til at ændre på sine anbefalinger - selvom antallet af berørte kommuner stiger.

Instruktørerne skal forsat være opmærksom på, om målgruppen er omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer eller er en forening. I så fald må undervisningen ikke gennemføres.

Der henvises i øvrigt til rådets gældende retningslinjer. De kan læses her.

Dansk Førstehjælpsråd, 11. december 2020"

Skriv til corona@fsfi.dk

Har du som medlem af FSFI spørgsmål, der relaterer covid 19 i forbindelse med retningslinjerne eller undervisningen i førstehjælp, kan du skrive til corona@fsfi.dk 

Dette gælder også, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til DFR i forbindelse med retningslinjerne.