Ændringer til afstandskravet i nye retningslinjer

Dansk Førstehjælpsråd har netop udsendt nye retningslinjer for førstehjælpskurser

Dansk Førstehjælpsråds arbejdsgruppe - hvor også FSFI er repræsenteret - har på et møde den 26. april drøftet rådets retningslinjer.

Arbejdsgruppen blev enige om følgende ændringer i forhold til de de retningslinjer, der udsendtes den 6. april:

  • Kursister skal nu placeres så, der er mindst en meter imellem dem under teori, oplæg til praktiske øvelser, demonstration, evaluering og lignende.
  • Arealkravet på minimum 4 m2 pr. person fastholdes men kun for åbne kurser, altså for hold der ikke består af en klasse, en gruppe kolleger fra et arbejdssted mm.
  • På de åbne kurser fastholdes også kravet om at inddele kursisterne i faste hold på tre til de praktiske øvelser.
  • Ved kurser på uddannelsessteder og arbejdspladser, hvor kursisterne er sammen til daglig, er denne inddeling ikke længere et krav.
  • Kursister kan nu undlade at bruge mundbind, når de sidder ned.

Du finder de nye retningslinjer her:

Læs også DFR's nyhed om retningslinjerne.

Inden du underviser:

Du bør, inden du underviser, orientere dig på coronasmitte.dk samt konsultere din sunde fornuft.

På coronasmitte.dk kan du bl.a. se, om der er ændringer for din kommune eller for eksempelvis skoler og uddannelsessteder i et sogn i din kommune.

Selv om et nedlukket sogn med lukkede uddannelsessteder ikke nødvendigvis betyder nedlukning af liberale erhverv, opfordrer vi til, at du overvejer , hvorvidt et planlagt kursus kan udskydes til smittetallet er faldet i det pågældende sogn.

Hvis du er i tvivl eller bare gerne vil vende en mulig undervisningsopgave, så kontakt corona@fsfi.dk