Aflysning af kurser fra og med 21.12. 2020

Nye retningslinjer - aflysning af førstehjælpskurser

Dansk Førstehjælpsråd har i dag udsendt følgende meddelelse vedr. retningslinjer for afholdeldes af førstehjælpskurser.

"Myndighedernes udmelding på pressemøde den 16. december om, at liberale erhverv skal lukke ned, komme også til at berøre førstehjælpskurserne.

Det betyder, at senest fra den 21. december 2020 må der ikke gennemføres førstehjælpskurser i regi af Dansk Førstehjælpsråd.

Kurser der er planlagt til afholdelse i perioden fra 21. december 2020 til og med 3. januar 2021 skal udskydes til senere gennemførelse.

Undtaget fra dette er kurser for operativt personel i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Disse kurser skal aftales med Forsvarets Sanitetskommando eller Beredskabsstyrelsens hovedkontor.

Ligeledes er Færøerne og Grønland også undtaget fra nedlukningen og der må således godt gennemføres førstehjælpskurser her. Instruktører der underviser på Færøerne eller i Grønland, bedes følge de stedlige myndigheders retningslinjer - ligesom Dansk Førstehjælpsråds midlertidige retningslinjer stadig skal følges.

Rådet vil følge situationen meget nøje og vi håber på, at nedlukningen vil være kortvarig. Spørgsmål vedrørende dette skal rettes til egen organisation.

Dansk Førstehjælpsråd, 17. december 2020"


Kontakt og spørgsmål

Har du som medlem af FSFI spørgsmål til Covid-19 i forbindelse med afholdelse af førstehjælpskurser bedes du kontakte FSFI (og ikke DFR)

Du kan benytte vores mail til formålet: corona@fsfi.dk 

Har du som kursist eller kunde spørgsmål bedes du kontakte din instruktør.