Opdaterede retningslinjer for afvikling af førstehjælpskurser

Nye retningslinjer

Dansk Førstehjælpsråd har i dag udsendt reviserede retningslinjer, der
træder i kraft søndag den 16. januar 2022.

Rådet skriver følgende:

"Der må nu undervises i lokaler der benyttes til folkeoplysning (f.eks. AOF, FOF og LOF) og daghøjskoler. Der vil dog være krav om mundbind for både kursister og instruktører disse steder.
Der må fortsat ikke undervises i forsamlingshuse eller lignende.

Instruktørerne kan med fordel orientere sig på coronasmitte.dk

De retningslinjer som gælder fra den 16. januar, kan findes her.

Spørgsmål vedrørende dette skal rettes til egen organisation.

Dansk Førstehjælpsråd, 14. januar 2022"

Har du som medlem af FSFI spørgsmål til retningslinjerne eller til gennemførsel af undervisning i relation til corona, kan du kontakte corona@fsfi.dk eller sek@fsfi.dk 

Retningslinjerne vil desuden blive meddelt i et nyhedsbrev til forenningens medlemmer ved først mulige lejlighed.