DFR har i dag udsendt retningslinjer for Nordjylland

Dansk Førstehjælpsråd har i dag udsendt følgende retningslinjer:

Retningslinjer for førstehjælpskurser i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner fra 09. november 2020
 
Følgende gælder for alle kurser:
Dansk Førstehjælpsråd har dags dato besluttet, at standse gennemførelsen af alle planlagte førstehjælpskurser i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner.

Det forventes derfor, at der så hurtigt som muligt, ikke gennemføres nogen førstehjælpskurser i de nævnte kommuner i regi af Dansk Førstehjælpsråd.

Samtidig opfordrer rådet alle instruktører ikke bare i de berørte kommuner, men i hele Nordjylland, til at følge med i myndighedernes instruktioner, herunder ikke at have deltagere fra de omhandlede kommuner på sine kurser.
Påbuddet om, ikke at afvikle førstehjælpskurser i de nævnte kommuner, er gældende indtil videre.
Rådet følger situationen meget nøje og vil løbende revurdere situationen.
For det øvrige Danmark er Rådets retningslinjer dateret den 26. oktober fortsat gældende, dog med den ændring at anbefalingen om
”at deltagere lader sig teste for COVID-19 test inden de møder på kurset. Testen skal være så ny som mulig.”

ændres til:
”Dansk Førstehjælpsråd opfordrer til, at deltagere lader sig teste for COVID-19 inden de møder på kurset. Testen skal være så ny som mulig.”
 
Dansk Førstehjælpsråd, 7. november 2020


I regi af FSFI
FSFI's bestyrelse har været medvirkende til drøftelse og udformning af de nye retningslinjer.
Bestyrelsen forventer at instruktørerne i de ovenfor nævnte kommuner aflyser deres kurser så hurtigt, det er muligt, og at al kursus-aktivitet i de nævnte kommuner er ophørt fra og med tirsdag. Hvis der afholdes kurser frem til tirsdag, respekteres forsamlingsforbuddet naturligvis.

I denne nyhed fra fredag den 6. november kan du finde relevante links samt se hvornår og hvordan du kan få fat i FSFI - bl.a. sidder FSFI's formand med ved sekretariats-telefonen mandag mellem 10 og 13.30

Du kan se DFR' retningslinjer for Nordjylland i denne nyhed