Retningslinjer for kurser i de 38 kommuner

Udmelding fra Dansk Førstehjælpsråd

DFR har i dag udsendt følgende meddelelse på baggrund af de COVID-19-relaterede tiltag og restriktioner, der blev meddelt på dagens pressemøde:

"Dansk Førstehjælpsråds arbejdsgruppe for Corona/COVID-19-retningslinjer har holdt videomøde om situationen i de 38 kommuner.

Arbejdsgruppen fandt, at førstehjælpsundervisningen ikke er omfattet af de skærpede restriktioner der træder i kraft onsdag den 9. december.

Instruktørerne skal dog være opmærksom på, om målgruppen er omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer eller er en forening. I såfald må underviningen ikke gennemføres.

Der henvises i øvrigt til rådets gældende retningslinjer. De kan læses her.

Dansk Førstehjælpsråd, 7. december 2020"