Revision af retningslinjer for kurser

Retningslinjer for afvikling af kurser

Dansk Førstehjælpsråd har i dag udsendt reviderede retningslinjer for afvikling af førstehjælpskurser.

På Rådets hjemmeside fremgår følgende af en nyhed fra i dag:

"Dansk Førstehjælpsråd har på sit møde den 3. december vedtaget en revideret udgave af sine retningslinjer for afvikling af kurser i disse Corona-tider.

En tidligere anbefaling om at desinficere handsker er skrevet ud og der er nu kommet en anbefaling om at lufte ud ofte. Samtidig bliver det præciseret, at det er en arbejdsgruppe der fremstiller anbefalingerne. Det har blandt nogle instruktører givet anledning til forvirring, da man på sin instruktørerklæring har skrevet under på, at man ville følge rådets anbefalinger. "

Også FSFI har været repræsenteret i arbejdsgruppen, der har udarbejdet anbefalingerne.

Du finder også de reviderede retningslinjer her.