Der er stadig ingen afvikling af førstehjælpskurser

Restriktionerne gælder fortsat

Dansk Førstehjælpsråd meddeler i dag følgende:

"På regeringens pressemøde den 13 januar blev det meldt ud, at de nuværende restriktioner fortsætter – i hvert fald til og med den 7. februar 2021.

Da førstehjælpskurser er omfattet af restriktionerne, så gør det sig forsat gældende, at der ikke må afvikles kurser i regi af DFR.

Undtaget er kurser for operativt personel i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Desuden er kurser der afvikles som certifikatkurser i forbindelse med uddannelser inden for transportsektoren, i henhold til Undervisningsministeriets udmeldinger om samfundskritiske funktioner, undtaget.

Det er således stadig retningslinjer fra 21. december 2020 der er gældende.

Selvstændige og freelance-instruktører opfordres til at orientere sig på Virksomhedsguiden om muligheden for at søge kompensation.

Dansk Førstehjælpsråd, 14. januar 2021"

Vi henleder desuden opmærksom på, at Færøerne og Grønland er undtaget jf retningslinjerne fra 21.12.20.