Inspirationsdage for FSFI's medlemmer

Psykisk førstehjælp efter traumatiske begivenheder

Principper for psykisk er et af de temaer, der er på programmet, når FSFI indbyder medlemmerne til en gentagelse af oktobers inspirationsdag om psykisk førstehjælp.
Arrangementet afholdes i Korsør den 28. januar 2017.

Oplægsholder er - som det var i Aarhus den 8. oktober - Cand. Psych., Simi Voss, der er praktiserende psykolog og har en vidtgående erfaring med og viden om krisepsykologi og kriseberedskab.

Simi Voss skriver følgende i sin introduktion til inspirationsdagene

”Når mennesker oplever eller er vidne til alvorlige eller voldsomme hændelser, er reaktionerne forskellige.  Der kan være tale om såvel fysiske som psykiske reaktioner.  Nogle oplever ubehag i situationen og kort tid efter oplevelsen. Der kan også være tale om meget voldsomme reaktioner i situationen og i tiden efter.

Det kan være svært at være sammen med mennesker, der har været udsat for en traumatisk begivenhed, man bliver i tvivl om, hvad man skal gøre. Og samtidig kan man blive usikker og forskrækket over reaktionerne.”

Simi Voss giver fire hovedoverskrifter for sine oplæg:

1)                         Psykisk førstehjælp generelt.

2)                         Psykiske reaktioner og forklaringsmodeller i forbindelse hermed.

3)                         Principper for psykisk førstehjælp.

4)                         Hvordan skal man som førstehjælper passe på sig selv.

 

Praktisk og vigtig information:
Deltagelse i inspirationsdagen er gratis og kun forbeholdt medlemmer af FSFI.

Der er ankomst og kaffe fra klokken 9.00.
Velkomsten er klokken 9.30 og vi slutter senest klokken 16.00. 
I løbet af dagen byder FSFI på kaffe og brød samt en dejlig frokost med tid til at tale med andre FSFI-medlemmer.


Udover Simi Voss’ oplæg vil der også være mulighed for at høre nyt fra i arbejdet i bestyrelsen.

Tilmelding er nødvendig og sker til sekretariatet på sek@fsfi.dk 

Sidste frist for tilmelding til arrangementet i Korsør er den 10. januar 2017, og deltagelse er betingen af, at medlemskabet af FSFI er fornyet for 2017.

No show-gebyr:
Tilmeldte, der udebliver uden at give afbud til sekretariatet, vil efterfølgende blive faktureret for et ’no show’-gebyr på 300 kroner. Dette fordi vi desværre har oplevet for mange udeblivelser blandt tilmeldte til andre arrangementer i foreningen.