Instruktørens indsamling af kursisdata

Vi har fra DFR modtaget besked om, at Rådet har købt rettighederne til et program til brug for indtastning af deltageroplysninger på kurserne:

"Dansk Førstehjælpsråd har investeret i et dansk udviklet program som skal hjælpe førstehjælpsinstruktørerne ude på kurserne.
Programmet løser problematikken, der opstår når kursisterne skal indtaste deres oplysninger i kursusbevissystemet og der derfor er en risiko for at de kan se hinandens personoplysninger.

Med det nye program åbnes et vindue hvor kursisten taster sine oplysninger ind og godkender at det er de rigtige oplysninger. Herefter forsvinder oplysningerne fra skærmen og er ikke længere synlige. Når alle kursister har indtastet oplysninger, kan instruktøren danne et regneark som kan uploades i bevissystemet.

Programmet stilles gratis til rådighed for instruktørerne.

Du kan her logge ind på FSFI's medlemssider  og finde programmet samt de informationer, der skal læses inden, du benytter programmet.
(Du skal scrolle lidt ned på siden)
Programmet kan du også hente på Rådets hjemmeside.

Programmet kan indtil videre kun downloades til PC.
(Der er forventning om at der senere følger en udgave til Mac.)

Vær tålmodig; det kan tage noget tid at hente programmet.