Mellem 10. oktober og 3. november er der begrænset bemanding hos FSFI.

I forbindelse med og i forlængelse af efterårsferien er der en periode fra og med den 10. oktober til og med den 3. november, hvor FSFI's sekretariat er meget sparsomt bemandet. 

For perioden mellem torsdag den 10. oktober og til og med søndag den 3. november gælder følgende:

  • FSFI ser alle mails men reagerer en del langsommere på dem end vanligt.
  • Spørgsmål angående problemer med adgang til DFR's bevissystem prioriteres højt.
  • Har du konkrete problemer med eller spørgsmål til bevisudstedelse bedes du skrive direkte til bevissupport@fsfi.dk
    • I mailen bedes du komme med detaljer om kurset samt hvilket problem, du har behov for hjælp til.

  • Indmeldelser i FSFI kan først færdigekspederes umiddelbart efter den 3. november.
  • Der kan ikke lægges telefonsvarerbeskeder i perioden. 
  • Vi beklager det besvær ovenstående måtte medføre. 

Har du et vigtigt spørgsmål, der skal afklares, en indmeldelse som skal færdiggøres, eller en forfalden regning der skal betales, er det hensigtsmæssigt at få det ud af verden i løbet af uge 40.